PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktická gynekologie a porodnictví - B02418 (volitelný předmět)
Anglický název: Practical Obstetrics and Gynecology
Zajišťuje: Gynekologická-porodnická klinika 1.LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce (11-00437)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 8
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: MUDr. Karel Hurt, DrSc.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00033, B00386, B00573, B00629, B01311, B02105, B02107
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Marcela Holanová (17.07.2017)

Nelze zapsat po webu, předmět je určen pro studenty 5. ročníku 1. LFUK

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK