PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství - B01235
Anglický název: Selected chapters from internal medicine
Zajišťuje: IV.interní klinika-gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK v Praze (11-00540)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:15/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof. MUDr. A. Žák, DrSc.
Další informace: http://int4.lf1.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
Atributy: Lékařství
Intenzivní péče
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00386, B00634
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK