PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika VV s praxí – pro zaměření TV, HV, DV, cizí jazyk - OPMN0V207B
Anglický název: Practical course of Art education didactics
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 82 / 82 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Vyučující: MgA. Michaela Kuříková
Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Záměnnost : OKMN0V203B
Je korekvizitou pro: OPMN0R204B, OPMN0F202B, OPMN0G200B, OPMN0A198B, OPMN0TV, OPMN0DV, OPMN0HV
Je neslučitelnost pro: OPMN0V313B, OPMN0V314B, OPMN0V316B, OPMN0V317B, OPMN0V312B, OPMN0V309B, OPMN0V308B, OPMN0V306B, OPMN0V303B, OPMN0V304B, OPMN0V301B, OPMN0V302B
Je prerekvizitou pro: OPMN0N331B, OPMN0N318B, OPMN0N319B, OPMN0N320B, OPMN0N321B, OPMN0N323B, OPMN0N324B, OPMN0N325B, OPMN0N327B, OPMN0N328B, OPMN0N329B, OPMN0N330B
Je záměnnost pro: OKMN0V203B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. (06.11.2019)
Předmět je určen studentům, kteří se ve studiu nezaměřují na výtvarnou výchovu. V návaznosti na kurikulární dokumenty vede k hledání průniků výtvarné výchovy s jinými předměty, jejichž obsahem jsou kulturní vzdělávání a umělecká tvorba. Podporuje i takovou podobu interdisciplinarity, kde umělecké zkoumání předmětů a jevů doplňuje vědecké poznání. Ukazuje studentům možnosti zapojení vizuální kultury do obsahu výtvarné výchovy a možnosti zpřístupňování umění. V návaznosti na předmět Výtvarné transformace učí studenty, jak transformovat vlastní umělecké zkušenosti a poznatky do učiva výtvarné výchovy, jako základ výtvarných úkolů. V návaznosti na praxi ve školách učí studenty didakticky analyzovat výtvarné činnosti a reflektovat je s cílem plánovat i realizovat vlastní pedagogické výstupy. Předmět představuje současné trendy v didaktice výtvarné výchovy a dostupné materiály pro výtvarnou výchovu – učebnice, pracovní listy a sešity i odbornou literaturu.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. (29.06.2021)

Přímá výuka

Přednášky: 12h

Cvičení: 12h

 

Nepřímá výuka

Reflexe praxe: 12h

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky: 1h

Samostudium literatury (za semestr): 10h

Práce se studijními materiály (za semestr): 10h

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 12h

Příprava na zkoušku a zkouška:16h

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. (06.11.2019)

Povinná literatura:

FULKOVÁ, M., HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Galerijní a muzejní edukace 1: vlastní cestou k umění:

vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v roce 2011. Praha: PedF UK, 2012.

FULKOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. Výtvarná výchova pro 6. a 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Fortuna, 1997.

KITZBERGEROVÁ. L. Didaktika výtvarné výchovy. Praha: PedF UK, 2014. elektronický text

TŘEŠTÍK, M. Umění vnímat umění. Praha: Gasset, 2011.

 

Doporučená literatura:

CIKÁNOVÁ, K. Kreslete si s námi. Praha: Aventinum 1992, 1997.

FIŠER Z., HAVLÍK V., HORÁČEK, R. Slovem, akcí, obrazem. Brno: MU, 2010.

HORÁK, O., FRANTA, J. Proč obrazy nepotřebují názvy? Praha: Labyrint, 2014.

KESNER, L. Muzeum umění v digitálním věku. Praha: Argo a NG, 2000.

ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1997.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999.

PODLIPSKÝ, R., VANČÁT, J., UHL SKŘIVANOVÁ, V., ZIKMUNDOVÁ, V. a kol. Tvořivost ve výtvarné výchově.

Plzeň: ZU, 2017.

TOMKOVÁ, A. Práce s žákovským portfoliem v primární škole. In Školní vzdělávací program krok za krokem. Praha:

Verlag Dashofer, 2005.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. (14.09.2022)

1) Výtvarná výchova v systému všeobecného vzdělávání, její cíle, učivo a výstupy. Související obory. Interdisciplinární vztahy výtvarné výchovy a jiných předmětů. Vizuální kultura. Kulturní povědomí a exprese.

2) Umění a tvořivost. Transformace, open forma.

3) Umění a výtvarná výchova. Tvořivá interpretace uměleckých děl. Galerijní animace. Zpřístupnění umění. Role galerií a muzeí ve výtvarném vzdělávání.

4) Receptivní činnosti ve VV. Plánování a reflexe výtvarných činností.

5) Produktivní činnosti ve VV. Plánování a reflexe výtvarných činností.

6) VV jako příležitost k individuálnímu vyjádření. Inkluzivita, rovné příležitosti.

Součástí předmětu je reflektovaná praxe v hodinách VV v rozsahu 0/1.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. (13.09.2023)

účast na přednáškách a seminářích

odevzdání reflektivního deníku (zahrnující průběžné úkoly ze seminářů)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK