PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
modul zaměření tělesná výchova - OPMN0TV
Anglický název: PE focused Module
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, --- [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Jana Hájková
Vyučující: PaedDr. Jana Hájková
Korekvizity : OPMN0H206B, OPMN0N208B, OPMN0V207B
Neslučitelnost : OPMN0DV, OPMN0HV, OPMN0VV
Je neslučitelnost pro: OPMN0DV, OPMN0HV, OPMN0VV
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK