PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná pedagogika - OPBQ4P011A
Anglický název: General Theory of Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 50 / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.
PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D.
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D.
Korekvizity : OPBQ4P012A
Je korekvizitou pro: OPBQ4P013A, OPBQ4P012A
Je prerekvizitou pro: OPBQ4P022A, OPBQ4P023A, OPBQ4P031A, OPBQ4P032A, OPBQ4P033A, OPBQ4P043A, OPBQ4P044A, OPBQ4P051B, OPBQ4P052B, OPBQ4P053B, OPBQ4P055B, OPBQ4P046A, OPBQ4P061A, OPBQ4P041A, OPBQ4P042A
Anotace -
Předmět představuje obecnou pedagogiku jako moderní vědeckou disciplínu, jejíž poznatky tvoří základ pro další studium i praxi v oblasti výchovy a vzdělávání. Pozornost bude věnována nejen aktuálním otázkám infrastruktury pedagogických věd, ale též základním pedagogickým pojmům, povolání učitele a vzdělávacímu systému České republiky, a to v širším, evropském, kontextu.
Poslední úprava: Papajoanu Ondřej, PhDr., Ph.D. (07.09.2021)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je uvést studenty do soudobé pedagogické teorie, seznámit je se základní terminologií a strukturou oboru a motivovat pro další studium pedagogických věd.

Poslední úprava: Papajoanu Ondřej, PhDr., Ph.D. (07.09.2021)
Deskriptory

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 136 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut, doba očekávané přípravy na 1 hodinu semináře 30 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 30 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 10 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 12 hodin. Příprava na zápočet, příprava na zkoušku a zkouška 34 hodin.

Poslední úprava: Papajoanu Ondřej, PhDr., Ph.D. (07.09.2021)
Literatura

Dvořáková, M., Kolář, Z., Tvrzová, I., & Váňová, R. (2015). Základní učebnice pedagogiky. Grada.

Průcha, J. (2017). Moderní pedagogika (Šesté, aktualizované a doplněné vydání). Portál.

Průcha, J. (2015). Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru (4., aktualizované vydání). Portál.

Vališová, A., & Kasíková, H. (2011). Pedagogika pro učitele (2., rozšířené a aktualizované vydání). Grada.

Vašutová, J. (2007). Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi (2. přepracované vydání). Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Poslední úprava: Papajoanu Ondřej, PhDr., Ph.D. (07.09.2021)
Požadavky ke zkoušce -

- Aktivní účast na seminářích

- Zpracování průběžných úkolů

- Vypracování zápočtové práce

- Absolvování závěrečné zkoušky

Poslední úprava: Papajoanu Ondřej, PhDr., Ph.D. (07.09.2021)
Sylabus -

1. Úvod do studia pedagogiky.

2. Zdroje pedagogických informací.

3. Základní pedagogická terminologie a její proměny.

4. Pedagogické disciplíny a jejich aktuální otázky.

5. Výchova, společnost a vývoj člověka.

6. Profese učitele, pedagogičtí pracovníci.

7. Český vzdělávací systém v kontextu EU.

8. Aktuální otázky českého vzdělávání.

9. Pedagogický výzkum.

Poslední úprava: Papajoanu Ondřej, PhDr., Ph.D. (13.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK