PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývojová psychologie a psychologie osobnosti - OPBQ4P013A
Anglický název: Developmental Psychology and Psychology of Personality
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 50 / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radka High, Ph.D.
PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
Korekvizity : OPBQ4P011A
Je prerekvizitou pro: OPBQ4P021A
Anotace -
Předmět je zaměřen na základy vývojové psychologie a psychologie osobnosti, které jsou užitečné pro běžný život i pedagogickou profesi. Cílem je osvojení si vybraných poznatků z jednotlivých oblastí vývoje a osobnosti a porozumění aplikacím těchto poznatků do praxe. Po absolvování kurzu budou studenti rozumět vývojovým potřebám a individuálním charakteristikám, které ovlivňují vzdělávání. První část kurzu představuje vývoj od narození po mladou dospělost a druhá část kurzu seznamuje studenty s hlavními povahovými, výkonovými a motivačními charakteristikami osobnosti.
Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (10.09.2021)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky vývojové psychologie a psychologie osobnosti.

Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (10.09.2021)
Deskriptory

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 75 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 15 minut, doba očekávané přípravy na 1 hodinu semináře 20 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 10 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 6 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 10 hodin. Závěrečná práce 8 hodin, příprava na zápočet 10 hodin.

Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (10.09.2021)
Literatura

Blatný, M. (Ed.) (2016). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum

Blatný, M. a kolektiv. (2010). Psychologie osobnosti. Praha: Grada

Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (21.08.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Pro úspěčné absolvování předmětu je potřeba získat z předmětu minimálně 62 bodů. Maximálně 60 bodů je možné získat za odevzdání domácích úkolů (celkem 2; hodnoceno plným počtem bodů při odevzdání včas a dle zadání) a 40 bodů je možné získat za závěrečný test, který bude probíhat na platformě Moodle a bude potřeba se na něj předem zapsat v SIS (jeden řádný a dva opravné termíny). Součet bodů získaných za úkoly a test se bude na závěrečné známky převádět následujícím způsobem: 62 – 74 bodů = známka 3; 75 – 87 bodů = známka 2; 88 – 100 bodů = známka 1.

Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
Sylabus -

1. Úvod do vývojové psychologie a teorií psychického vývoje

2. Rané dětství (novorozenec, kojenec, batole)

3. Předškoní věk

4. Střední dětství (mladší školní věk)

5. Adolescence (raná, střední a pozdní)

6. Mladá dospělost

7. Temperament

8. Rysy osobnosti

9. Výkonové vlastnosti osobnosti

10. Motivační vlastnosti osobnosti

Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (21.08.2023)
Studijní opory
Moodle. Na platformě Moodle budou k dispozici ppt prezentace a budou se tam odevzdávat úkoly. Vyučující pošle přístupové údaje studentům zapsaným do kurzu.
Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (21.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK