PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra 2 - NMAG112
Anglický název: Linear Algebra 2
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 10
Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/linalg2.htm
Garant: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Korekvizity : NMAG111
Neslučitelnost : NALG002, NMAG102
Záměnnost : NALG002, NMAG102
Je neslučitelnost pro: NMAG102
Je záměnnost pro: NMAG102
Ve slož. prerekvizitě: NMAG201, NMAG202, NMAG206, NMAG211, NMFM202, NMNM331, NMSA336
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.05.2023)
Druhá část základní přednášky z lineární algebry pro 1. ročník OM, FM, MO a MMIT. Abstraktní vektorové prostory, lineární zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace a ortogonální diagonalizace, spektrální věta, maticové funkce, Jordanův kanonický tvar, kvadratické formy, afinní a euklidovské prostory, základy multilineární algebry.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (10.02.2023)

Zápočet z předmětu je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Podmínkou pro získání zápočtu je zisk dostatečného počtu bodů za kvízy a domácí úkoly v průběhu semestru. Podrobně jsou podmínky popsány na stránce kurzu https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/linalg2.htm. Povaha kontroly studia pro získání zápočtu vylučuje možnost opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (10.02.2023)
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (10.02.2023)

Zkouška je písemná, podrobné informace a požadavky jsou na stránce kurzu https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/linalg.htm.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D. (08.02.2022)
  • standardní a abstraktní skalární součin, ortogonální báze, Gramova-Schmidtova ortogonalizace, ortogonální projekce,
  • vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizovatelné operátory, Jordanův kanonický tvar,
  • unitární a ortogonální diagonalizovatelnost, spektrální věty, ortogonální a unitární zobrazení a matice, singulární rozklad,
  • bilineární formy, jejich matice, ortogonalizace, kvadratické formy, věty o setrvačnosti,
  • geometrie v R3

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK