PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Algebra 1 - NMAG201
Anglický název: Algebra 1
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Prerekvizity : {Aspoň jedna lineární algebra}
Záměnnost : NMAG206
P//Je prerekvizitou pro: NMMB208
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (17.05.2012)
První díl základní přednášky z obecné algebry pro 2. ročník OM a MMIB. Základy teorie grup a komutativní algebry.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (30.04.2020)

Zápočet se uděluje automaticky s úspěšně složenou zkouškou.

V závislosti na situaci se zkouška bude moci konat prezenční nebo distanční formou. Část zkoušky sestává z řešení domácích úloh, které budou zveřejňovány na webu a odevzdávány v průběhu semestru.

U prezenční formy bude zkouška sestávat z písemného testu, zpravidla doplněném ústním dozkoušením.

Distanční forma bude sestávat z kombinace on-line testu a povinného videohovoru.

Detailní informace pro aktuální semestr jsou dostupné na https://www.karlin.mff.cuni.cz/~stovicek/index.php/cs/1920zs-nmag201. O jakýchkoli změnách vynucených vývojem aktuální situace budete včas informováni.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (28.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (04.10.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají látce odpřednesené na přednášce a cvičeních, vizte https://www.karlin.mff.cuni.cz/~stovicek/index.php/cs/1920zs-nmag201.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (25.09.2017)

1. Abstraktní teorie dělitelnosti - číselné obory, obory polynomů, základní věta aritmetiky pro obecné obory integrity, Eukleidův algoritmus, obory hlavních ideálů

2. Algebra polynomů - vícenásobné kořeny, polynomy více proměnných, symetrické polynomy, kořenová a rozkladová rozšíření, základní věta algebry

3. Tělesová rozšíření - rozšíření konečného stupně, algebraické a transcendentní prvky, konstrukce pravítkem a kružítkem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK