PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Algebra 1 - NMAG201
Anglický název: Algebra 1
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Prerekvizity : {Aspoň jedna lineární algebra}
Neslučitelnost : NALG026
Záměnnost : NALG026
Je korekvizitou pro: NMAG202
Je prerekvizitou pro: NMMB208
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (17.05.2012)
První díl základní přednášky z obecné algebry pro 2. ročník OM a MMIB. Základy teorie grup a komutativní algebry.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (25.09.2018)

Zápočet se uděluje automaticky s úspěšně složenou zkouškou.

Zkouška bude písemná i ústní. Ke zkoušce je možné získat bonusové body za řešení domácích úloh, které budou zveřejnovány na webu a odevzdávány v průběhu semesetru.

Detaily viz http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/algebra.htm

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Petr Jedelský (03.01.2018)
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (20.02.2018)

Požadavky ke zkoušce odpovídají látce odpřednesené na přednášce a cvičeních, viz http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/algebra.htm

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (25.09.2017)

1. Abstraktní teorie dělitelnosti - číselné obory, obory polynomů, základní věta aritmetiky pro obecné obory integrity, Eukleidův algoritmus, obory hlavních ideálů

2. Algebra polynomů - vícenásobné kořeny, polynomy více proměnných, symetrické polynomy, kořenová a rozkladová rozšíření, základní věta algebry

3. Tělesová rozšíření - rozšíření konečného stupně, algebraické a transcendentní prvky, konstrukce pravítkem a kružítkem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK