PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Algebra 1 - NMAG201
Anglický název: Algebra 1
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMAG206
Další informace: https://sites.google.com/site/vitakala/teaching/20alg
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Prerekvizity : {Aspoň jedna lineární algebra}
Neslučitelnost : NALG026
Záměnnost : NALG026, NMAG206
Je korekvizitou pro: NMAG202
Je záměnnost pro: NALG026
Ve slož. záměnnosti pro: NMAG206
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (17.05.2012)
První díl základní přednášky z obecné algebry pro 2. ročník OM a MMIB. Základy teorie grup a komutativní algebry.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. (19.10.2020)

Předmět bude vyučován v letním semestru v rámci NMAG206; požadavky ke zkoušce a zápočtu budou odpovídat tomuto předmětu.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (28.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. (19.10.2020)

Předmět bude vyučován v letním semestru v rámci NMAG206; požadavky ke zkoušce a zápočtu budou odpovídat tomuto předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (25.09.2017)

1. Abstraktní teorie dělitelnosti - číselné obory, obory polynomů, základní věta aritmetiky pro obecné obory integrity, Eukleidův algoritmus, obory hlavních ideálů

2. Algebra polynomů - vícenásobné kořeny, polynomy více proměnných, symetrické polynomy, kořenová a rozkladová rozšíření, základní věta algebry

3. Tělesová rozšíření - rozšíření konečného stupně, algebraické a transcendentní prvky, konstrukce pravítkem a kružítkem

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.09.2020)

Tento předmět se otevírá pouze pro studenty OM a MIT, kteří začali studovat před rokem 2019-2020 a kteří studují podle staré akreditace. Ostatním studentům bude případný zápis zrušen. Místo tohoto předmětu si mohou zapsat předmět Algebra NMAG206.

Výuka bude probíhat v rámci předmětu Algebra NMAG206 v letním semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK