PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Algebra - NMAG206
Anglický název: Algebra
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Prerekvizity : {Aspoň jedna lineární algebra}
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)
Základní přednáška z obecné algebry pro 2. ročník OM a MMIT. Základy teorie grup a komutativní algebry.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Zápočet se uděluje automaticky s úspěšně složenou zkouškou.

Zkouška bude písemná i ústní. Ke zkoušce je možné získat bonusové body za řešení domácích úloh, které budou zveřejnovány na webu a odevzdávány v průběhu semesetru.

Detaily viz http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/algebra.htm

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají látce odpřednesené na přednášce a cvičeních, viz http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/algebra.htm

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Abstraktní teorie dělitelnosti

Algebra polynomů

Grupy a symetrie

Tělesová rozšíření a Galoisova teorie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK