PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra 1 - NMAG111
Anglický název: Linear Algebra 1
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/linalg.htm
Garant: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NALG001, NMAG101
Záměnnost : NALG001, NMAG101
Je korekvizitou pro: NMAG112
Je neslučitelnost pro: NMAG101
Je prerekvizitou pro: NMFM204
Je záměnnost pro: NMAG101
Ve slož. prerekvizitě: NMAG201, NMAG202, NMAG206, NMAG211, NMFM202, NMNM331, NMSA336
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.05.2023)
První část základní přednášky z lineární algebry pro 1. ročník OM, FM, MO a MMIT. Základní operace s maticemi, řešení soustav lineárních rovnic, aritmetické vektorové prostory, lineární závislost, lineární obal, dimenze, ortogonalita a ortogonalizace, rozklady matic, problém nejmenších čtverců, determinanty.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (30.09.2022)

Zápočet z předmětu je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Podmínkou pro získání zápočtu je zisk dostatečného počtu bodů za kvízy a domácí úkoly v průběhu semestru. Podrobně jsou podmínky popsány na stránce kurzu https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/linalg.htm. Povaha kontroly studia pro získání zápočtu vylučuje možnost opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (30.09.2022)
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (30.09.2022)

Zkouška je písemná, podrobné informace a požadavky jsou na stránce kurzu https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/linalg.htm.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D. (11.10.2021)
  • řešení soustav lineárních rovnic, Gaussova eliminace, parametrický zápis množiny všech řešení,
  • tělesa a jejich charakteristika,
  • základní operace s maticemi, matice jako lineární zobrazení, regulární matice,
  • vektorové prostory, lineární nezávislost, lineární obal, báze, dimenze, hodnost matice, podprostory určené maticí
  • lineární zobrazení, matice lineárního zobrazení, transformační vztahy, prostor lineárních zobrazení
  • determinant, geometrický význam, rozvoj determinantu, Vandermondova matice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK