SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Teaching methods and techniques in physical education with practice - OPMN0T205B
Title: Didaktika TV s praxí – pro zaměření HV, VV, DV, cizí jazyk
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 80 / 86 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Interchangeability : OKMN0T201B
Is co-requisite for: OPMN0R204B, OPMN0F202B, OPMN0A198B, OPMN0G200B, OPMN0VV, OPMN0DV, OPMN0HV
Is incompatible with: OPMN0T341B, OPMN0T342B, OPMN0T344B, OPMN0T345B, OPMN0T346B, OPMN0T347B, OPMN0T348B, OPMN0T349B, OPMN0T337B, OPMN0T339B, OPMN0T335B, OPMN0T333B, OPMN0T343B, OPMN0T340B, OPMN0T338B, OPMN0T334B, OPMN0T336B
Is pre-requisite for: OPMN0N331B, OPMN0N318B, OPMN0N319B, OPMN0N320B, OPMN0N321B, OPMN0N323B, OPMN0N324B, OPMN0N325B, OPMN0N327B, OPMN0N328B, OPMN0N329B, OPMN0N330B
Is interchangeable with: OKMN0T201B
Annotation -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (17.09.2021)
Overview of theoretical and practical information and skills for teaching PE in elementary schools. Lifestyle, children needs, healthy oriented PE,ontogenesis of kinetic, Motions skills, forms, methods and procedures, organization in PE, interesting forms. Practical work with children and analysis of lessons. Summary of theoretical and practical knowledge and skills for teaching TV at the 1st st. ZŠ. Way of life, needs of children, health - oriented TV, ontogenesis of motor skills, motor skills and abilities, forms, methods, procedures, organization in TV, forms of interest. Practical work with children and analysis of lessons. 3 credits / 90 hours, the course is completed by an exam Planned activities of students: 12 hours of lectures, 12 hours of seminars, 12 hours of continuous preparation for teaching, 10 hours of pedagogical practice including elaboration of preparation and reflection, 18 hours of development of own didactic - organizational and methodical skills within physical education, selected school 1 hour taught + 2 hearings (with confirmation) 26 hours self-study and preparation for the exam.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (25.05.2019)

Based on theoretical and practical knowledge and skills for teaching the first TV Wed School to acquire practical work with children.

Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Přímá výuka 24 hodin

Samostudium, konzultace 25 hodin

Příprava na zkoušku 25 hodin

Literature - Czech
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (25.05.2019)

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz
Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF.
Mužík, L., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.
Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice: INCA 1999.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice: JČU, 2001.

Dlouhý, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2011.

Syllabus -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (09.07.2021)

Theoretical courses - physical education in "General education programme for primary education", health, healthy life style, child and its needs, development of motor skills, forms, methods, styles of directing PE. Diagnostic methods. Practice - application of theory using evaluation.

Course completion requirements -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (08.09.2022)

Requirements to the course (credit or tests) clearly based on the syllabus content, annotations, and the announced-studied in the literature describe the subject in SIS and are further refined the teacher at the beginning of the semester.

The areas of the question clearly follow from the syllabus of the course (physical education in the Framework educational program of basic education, the concept of health, education for a healthy way of life, the child and his needs, the ontogenesis of motor skills, forms, methods, management styles in TV, diagnostics in TV and diagnostics of the teaching process, safety in TV, methodological and organizational aspects of TV teaching, self-evaluation and evaluation in TV). Requirements for the exam - active participation in seminars, practical management of the lesson on the drawn (assigned) topic, elaboration of three preparations for the TV unit, confirmation of the lesson and follow-up at the selected school, written exam.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html