SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Swimming, Athletics and Other Sports - OPMN0T336B
Title: Didaktika plavání, atletiky a dalších sportů
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, C [HT]
Capacity: unknown / 10 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Incompatibility : OPMN0T205B
Pre-requisite : OPMN0T139A
Is interchangeable with: OKMN0T259B
Annotation -
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (09.01.2024)
The course focuses on the didactics of selected athletic disciplines, swimming techniques and the basics of dodgeball and dodgeball games. Athletics - analysis of the technique of selected athletic disciplines, rules, selection of disciplines for children's competitions, their decision-making and organization, construction of an athletically oriented unit, use of athletic movement games. Swimming - improvement of individual technique of breaststroke, breaststroke mark and stroke, didactics of individual swimming strokes, starts and turns. Lunges - acquisition of basic skills and knowledge within the framework of lunges, acquisition of basic methodological and organizational principles of conducting lessons with lunging topics, including increased emphasis on safety in these lessons. Physical contact may occur during the class in accordance with proper teaching methodology and in the administration of rescue and assistance.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (09.01.2024)

Cílem předmětu je zdokonalování individuální techniky a metodika nácviku vybraných atletických disciplín, plaveckých způsobů a úpolů.

 

 

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (09.01.2024)

Předmět je hodnocen 3 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám.

Přímá výuka: 36 hodin (12 hod bazén, 12 hod tělocvična, 12 hod atletický stadion)

Příprava na zápočet: 30 hodin

Samostudium: 24 hodin

 

 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (09.01.2024)

Atletika:

Prukner, V., & Machová, I. (2012). Didaktika atletiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci

Pravidla atletiky 2014: pravidla IAAF ve znění příručky Competition Rules 2014-2015 doplněná o ustanovení, platná pouze pro soutěže na území České republiky. Velké Přílepy: Pro Český atletický svaz vydalo nakl. Olympia

Krištofič, J. (2006). Pohybová příprava dětí. Praha: Grada

Plavání:

Čechovská, I., & Miler, T. (2008). Plavání. Praha: Grada Publishing

Čechovská, I., & MILER, T. (eds.) (2019).Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum 

Čechovská, I. (2002). Plavání dětí s rodiči. Praha: Grada Publishing

Český svaz plaveckých sportů. Pravidla plavání. Dostupné z: https://www.czechswimming.cz/index.php/dokumenty/pravidla

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Univerzita Karlova

Pokorná, J. (2007). Plavecké začátky. Těl. Vých. Sport Mlád. 73, 5, s. 19-22

Úpoly:

Gore Guli, Z., Ďurech, M., & Vít, M. (2007) Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Brno: Masarykova univerzita.

Vít, M., & Regili, Z. (2010) Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu. Elportál, Brno, Masarykova univerzita 

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (09.01.2024)

Technika a metodika hodů, běhů, skoků

Atletické hry

Zdokonalování techniky plaveckých způsobů prsa, znak, kraul

Hry ve vodě

Metodika nácviku plaveckých způsobů prsa, znak, kraul

Technika a metodika startovního skoku a obrátek

Využití pomůcek v plavecké výuce

Úpolové hry

Průpravné úpoly

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (09.01.2024)

Atletika:

Aktivní účast na výuce

Vedení vyučovací jednotky s atletickým zaměřením dle předem zadaného tématu

Aktivní účast na rozhodování vybrané atletické soutěže

Plavání:

Aktivní účast na výuce

Zpracování metodického výstupu na zadané téma

Splnění plaveckých dovedností:

  • 50 m kraul, 50 m prsa, 50 m znak - správné technické provedení podle pravidel (včetně startovního skoku a obrátek)

Úpoly:

Aktivní účast na výuce

Learning resources - Czech
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html