SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Foreign language - English V: Introduction to language and morphology - OPMN0A198B
Title: Cizí jazyk – angličtina V: Úvod do jazyka a morfologie
Guaranteed by: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Teacher(s): PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Co-requisite : OPMN0H206B, OPMN0T205B, OPMN0V207B
Incompatibility : OPMN0A197B
Pre-requisite : OPMN0A193B
Is incompatible with: OPMN0N208B, OPMN0A197B
Is pre-requisite for: OPMN0A212B, OPMN0A211B, OPMN0A209B, OPMN0A210B
Annotation -
Last update: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (24.09.2022)
Introduction to the Study of Language familiarises students with general liguistic terms such as language structure, language development and language typology. The aim is to introduce students to the complexity of the system and different manners of its analysis. Second half of the course is based on structural-functional approach to language and it focuses on the morphological characteristics of word classes including conversion.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (24.09.2022)

příma výuka (24 hodin), plnění průběžných úkolů (20 hodin), příprava prezentace (4 hodiny), samostudium (12 hodin)

Literature - Czech
Last update: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (12.09.2021)

Povinná literatura (vybrané kapitoly):

Crystal D.: How Language Works. Penguin Books, 2007. ISBN-13: 978-1583332917.

Dušková, Libuše: Mluvnice angličtiny na pozadí češtiny. Academia Praha, 2006 (3. vydání). ISBN-80-200-1413-6.

Carter, R. & McCarthy, M.: Cambridge Grammar of English. CUP, 2006. ISBN- 9780521674393, 0521674395.

 

Doporučená literatura:

Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Karolinum, Praha, 2011 (2. vydání). ISBN - 978-80-246-1946-0.

Erhart, A.: Základy jazykovědy. Praha, SPN, 1990 (2. vydání). ISBN-8004246125.

Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Rubico, Olomouc, 1998. ISBN-80-85839-24-5. 

O´Grady, W., Dobrovolsky, M.: Contemporary Linguistic Analysis. Copp Clark Pitman Ltd., Toronto, 1992 (2nd edition). ISBN-9780773051973.

Yule, G.: The study of language. CUP, 2014 (5th edition). ISBN-9781107658172.

Biber, Douglas et al.: Grammar of Spoken and Written English. Longman, 1999. ISBN-9780582237254.

Collins, P. &  Hollo, C.: English Grammar – An Introduction. New York, 2010 (2nd edition). ISBN-9780230216952.

Greenbaum, S., Quirk R.: A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 1991. ISBN- 9780582059719.

Leech, G., Svartvik, J.: A Communicative Grammar of English. CUP, 2003 (3rd edition). ISBN-9780582506336.

Quirk, R. et al.: A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman, 1989. ISBN-9780582517349.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (12.09.2021)

TÉMA 1: features and functions of language

TÉMA 2: classification of languages

TÉMA 3: overview of the history of English

TÉMA 4: grammatical and lexical morphology, elements of morphology, word classes, conversion

TÉMA 5: nouns and pronouns and their grammatical categories, adjectives and adverbs

TÉMA 6: English verb, verb phrase and its structure

Entry requirements -
Last update: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (13.09.2021)

Successful passing of the test from the English language organized and held by the Department of the English language and literature.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (12.09.2021)

Studenti prezentují jedno vybrané téma v praktických souvislostech. Soubor témat závisí na probíraném obsahu a s jejich seznamem budou studenti seznámeni jak ústně, tak písemně v prvním týdnu výuky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html