PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do psychologie - L0246
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0643
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Záměnnost : L0643
Je prerekvizitou pro: L0637, L0290, L0245, L0263, L0262, L0323, L0314, L0241, L0264, L0326, L0244, L0235
Je záměnnost pro: L0643, LPED02
Anotace
Poslední úprava: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (17.10.2022)
Tento kurz je zaměřený teoreticky, má umožnit studentům porozumění základním psychologickým pojmům a osvojení poznatků z disciplín obecné psychologie a psychologie osobnosti. Je přípravou k dalším kurzům z bloku psychologických přednášek v dalších semestrech, jeho absolvování je podmínkou pro realizaci většiny z nich. Absolvováním tohoto kurzu budete schopni vysvětlit rozdíly mezi základními psychologickými pojmy, pojmenovat souvislosti mezi jednotlivými psychologickými funkcemi a schopnostmi, porovnávat dílčí koncepce i komplexnější teorie různých psychologů a psychologických směrů.
Sylabus
Poslední úprava: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (17.10.2022)

V předmětu "Úvod do psychologie" byste měli získat potřebné znalosti v těchto tématech:
1) základní pojmy, osobnost
2) různá pojetí vývoje lidské osobnosti. S. Freud, C. G. Jung
3) činitelé psychického vývoje, vztahy mezi tělesnem a duševnem, lidský mozek
4) vědomí, pozornost
5) temperament
6) citový základ osobnosti, empatie, neracionální poznávání
7) motivace
8) vůle
9) schopnosti, vnímání
10) inteligence
11) paměť
12) učení, racionální poznávání, myšlení

K PRŮBĚHU VÝUKY:
Pokud to půjde, bude výuka probíhat prezenčními přednáškami a společnými diskusemi o tématech. Docházka není povinná, ale velmi doporučuji, abyste se dostavili na první vyučovací hodinu kvůli potřebným informacím. Konzultace budou probíhat prezenčně (čtvrtky v 13-15 hod. v pracovně L-201). Většinu dotazů řešíme během výuky, protože se zpravidla jedná o záležitosti, které se týkají i ostatních studentů (mailem prosím zasílejte dotazy jen výjimečně).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (17.10.2022)

Půjde o písemný test založený na otevřených otázkách, na něž studenti písemně volně dopisují vlastní odpovědi. Jeho konkrétní provedení bude závislé na vývoji epidemiologické situace, standardně však probíhá prezenční formou.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (17.10.2022)

Písemný test bude vycházet ze základní literatury: M. Vágnerová: Základy psychologie. Praha: Karolinum.
Test bude vycházet z prvních čtyř oddílů z této knihy (strany 9-271). Tento učební text vznikl přímo pro potřeby studentů prvního ročníku našich studijních programů: učitelství a sociální pedagogiky HTF UK. Je dostupný v knihkupectvích, v knihovnách i elektronicky.

Literatura
Poslední úprava: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (17.10.2022)

Povinná:
VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004 nebo 2005. ISBN 978-80-246-0841-9.
Doporučená:
ATKINSON, Rita, L. a kol. Psychologie. Praha: Portál, 2003. 751 s. ISBN 80-7178-640-3.
BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada, 2010. 301 s. ISBN 978-80-247-3434-7.
NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia, 1998. 590 s. ISBN 80-200-0689-3
PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2013. 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3.
PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006. 328 s. ISBN 80-247-0871-X.
ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha: Grada Publishing, v tisku.
ŘÍČAN, Pavel. Psychologie - příručka pro studenty. Praha: Portál, 2005. 286 s. ISBN 80-7178-923-2.
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum, 2010. 467 s. ISBN 978-80-246-1832-6.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK