PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do psychologie - L0643
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Vyučující: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Záměnnost : L0246
Je záměnnost pro: L0246
Anotace
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)
Tento kurz je zaměřený teoreticky, má umožnit studentům porozumění základním psychologickým pojmům a osvojení poznatků z disciplín obecné psychologie a psychologie osobnosti. Je přípravou k dalším kurzům z bloku psychologických přednášek v dalších semestrech, jeho absolvování je podmínkou pro realizaci většiny z nich. Absolvováním tohoto kurzu budete schopni vysvětlit rozdíly mezi základními psychologickými pojmy, pojmenovat souvislosti mezi jednotlivými psychologickými funkcemi a schopnostmi, porovnávat dílčí koncepce i komplexnější teorie různých psychologů a psychologických směrů.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)

V předmětu "Úvod do psychologie" byste měli získat potřebné znalosti v těchto tématech:
1) základní pojmy, osobnost
2) různá pojetí vývoje lidské osobnosti. S. Freud, C. G. Jung
3) činitelé psychického vývoje (epigenetika), vztahy mezi tělesnem a duševnem, lidský mozek
4) vědomí, pozornost
5) temperament
6) citový základ osobnosti, empatie, neracionální poznávání
7) motivace
8) vůle
9) schopnosti, vnímání
10) inteligence
11) paměť
12) učení, racionální poznávání, myšlení

K PRŮBĚHU VÝUKY:
Pokud to půjde, bude výuka probíhat prezenčními přednáškami a společnými diskusemi o tématech. Docházka není povinná, ale velmi doporučuji, abyste se dostavili na první vyučovací hodinu kvůli potřebným informacím. Konzultace budou probíhat prezenčně (čtvrtky v 13-15 hod. v pracovně L-201). Většinu dotazů řešíme během výuky, protože se zpravidla jedná o záležitosti, které se týkají i ostatních studentů (mailem prosím zasílejte dotazy jen výjimečně).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)

Půjde o písemný test založený na otevřených otázkách, na něž studenti písemně volně dopisují vlastní odpovědi. Standardně probíhá prezenční formou.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)

Písemný test bude vycházet ze základní literatury: M. Vágnerová: Základy psychologie. Praha: Karolinum.
Test bude vycházet z prvních čtyř oddílů z této knihy (strany 9-271). Tento učební text vznikl přímo pro potřeby studentů prvního ročníku našich studijních programů: učitelství a sociální pedagogiky HTF UK. Je dostupný v knihkupectvích, v knihovnách i elektronicky.

Literatura
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (15.09.2023)

Povinná:
VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004 nebo 2005. ISBN 978-80-246-0841-9.
Doporučená:
ATKINSON, Rita, L. a kol. Psychologie. Praha: Portál, 2003. 751 s. ISBN 80-7178-640-3.
BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada, 2010. 301 s. ISBN 978-80-247-3434-7.
NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia, 1998. 590 s. ISBN 80-200-0689-3
PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2013. 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3.
PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006. 328 s. ISBN 80-247-0871-X.
ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha: Grada Publishing, v tisku.
ŘÍČAN, Pavel. Psychologie - příručka pro studenty. Praha: Portál, 2005. 286 s. ISBN 80-7178-923-2.
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum, 2010. 467 s. ISBN 978-80-246-1832-6.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK