PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Současné problémy německy mluvících zemí - JMB528
Anglický název: German Speaking Countries Today
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB520 nebo JMB499}, {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB500 nebo JMB497}, JMB506, JMB521, JMB522, JMB523, JMB524
Neslučitelnost : JMB001
P//Je prerekvizitou pro: JMB531, JMB532, JMB536, JMB534, JMB535, JMB533
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (11.10.2018)
Tématem kurzu budou nejvýznamnější problémy SRN a Rakouska, a to jak vnitropolitické, tak zahraničněpolitické.
Vnitropolitické: energetická přestavba a problémy, multietnická společnost, imigrace, konzervativní a liberální pojetí
sociálního státu, probíhající populační krize, kultura "vysoká" i populární, problémy životního prostředí. Zahraničněpolitické:
vztah SRN ke krizovým oblastem, obchodní politika a protekcionismus, vztah k EU, vztah k Rusku.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.10.2019)

Cílem předmětu je přiblížit studentům vývoj po roce 1990 především v Německu a částečně v Rakousku s důrazem na politický, zahraničně-politický, ekonomický a společenský vývoj.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (11.10.2018)

Studijní literatura:

K vyhledání aktuáln ího dění je nutné využívat nejnovějších zdrojů, především elektronických. Dbejte při "googlování" na to, abyste pracovali s informacemi z ověřených zdrojů (vládní stránky, oficiální informační servery), u ostatních není možné zaručit pravost a pravdivost informací. Informace je možné nalézt prostřednictvím elektronických databází, které nabízí knihovna TGM (knihovna.jinonice.cuni.cz) - například Factiva.

Fakta o Německu: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cz/


Müller, H. a kol: Dějiny Německa (po roce 1990) sken v sylabu

Wolfrum, E.: Zdařilá demokracie (po roce 1990) - sken v sylabu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (06.01.2020)

* Seminární práce:
Odevzdání 10-ti stránkové (rozsah cca 18.000 znaků) seminární práce s poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a literatury. Jakékoliv použití textu bez ocitovaného zdroje bude považováno za plagiátorství. Text bude dělen - 1. na krátký úvod, ve kterém bude popsána zkoumaná otázka a postup, jakým způsobem bude zpracována; 2. na hlavní část; 3. závěr; 4. seznam pramenů a literatury. Práce bude čerpat minimálně z pěti zdrojů / článků a bude vybavena poznámkovým aparátem.

* Vypsaná témata seminárních prací - volí si student libovolně:

- Extremismus v Německu.

- Vzestup strany Alternativa pro Německo

- Bavorské volby: otřesy v zemské politice?

- A. Merkelová a její současná politická pozice. Počátek konce?

- Zdařilá integrace? Začleňování příchozích uprchlíků do Německé společnosti.

- Volby do spolkového sněmu 2017 aneb nevýhra Angely Merkelové?

- Sjednocení Německa a jeho dopady na dnešní (rozdělenou) společnost?

- Sjednocení Německa a jeho dopady na dnešní (rozdělenou) ekonomiku?

- Německo-turecké vztahy v letech 2017 a 2018.

- Vzestup a pád Jörga Haidera.

- Sebastian Kurz - nový evropský konzervativec?

TERMÍN NA ODEVZDÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE JE 20. LEDEN 2020. Práci je třeba odevzdat na sekretariátu IMS do přihrádky "Nigrin" (lze zaslat i poštou) a zároveň odevzdat elektronicky na stránkách Moodles UK - POUZE VE FORMÁTU .DOC. Moodles: Současné problémy NMZ - kombinované studium. Heslo: "nemecko".

 

* Tématické okruhy ke zkoušce:

Německo:

- politický vývoj 1988-2016 (v plném rozsahu)

- společenský vývoj 1988-2016 (v rozsahu dle literatury a přednášky)

- hospodářský vývoj 1988-2016 (v rozsahu dle literatury a přednášky)

- politický systém (volby, odpovědnosti, Spolkový sněm, Spolková rada, Spolkové shromáždění, Spolková vláda? Spolkový prezident, Spolkový ústavní soud)

 

Rakousko:

- politický vývoj 1988-2016 (v plném rozsahu)

- hospodářský a společenský vývoj 1988-2016 (v rozsahu přednášky)

- politický systém

 

* Výsledná známka

Konečná známka z předmětu je stanovena na základě výsledku zkoušky (písemný test) a známky z eseje v poměru 60:40.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.10.2019)

Německo:

- politický vývoj 1988-2016 (v plném rozsahu)

- společenský vývoj 1988-2016 (v rozsahu dle literatury a přednášky)

- hospodářský vývoj 1988-2016 (v rozsahu dle literatury a přednášky)

- politický systém (volby, odpovědnosti, Spolkový sněm, Spolková rada, Spolkové shromáždění, Spolková vláda? Spolkový prezident, Spolkový ústavní soud)

 

Rakousko:

- politický vývoj 1988-2016 (v plném rozsahu)

- hospodářský a společenský vývoj 1988-2016 (v rozsahu přednášky)

- politický systém

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (12.12.2019)

Splnění povinných prerekvizit.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK