PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Současné problémy Dálného Východu - JMB531
Anglický název: Far East Today
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Neslučitelnost : JMB001
Prerekvizity : JMB525, JMB526, JMB527, JMB528, JMB529, JMB530
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (17.02.2021)
Kurz je zaměřen na vybrané aktuální problémy zemí východní Asie. Zvláštní pozornost je věnována jak otázkám politického, ekonomického a sociálního vývoje jednotlivých zemí subregionu východní Asie (Japonsko, Čína a oba státy na Korejském poloostrově), tak i aktuálním problémům, které se týkají zejména zahraničně politických, obchodně ekonomických a branně bezpečnostních vztahům daného teritoria jako celku k ostatním regionům - zejména sjednocené Evropě, USA a zemím jihovýchodní Asie.

Výuka probíhá distanční formou prostřednictvím aplikace Zoom na adrese https://cuni-cz.zoom.us/j/94460729929?pwd=TUFIZDYxNHJvbW1YdU5BU0RFQytRdz09
Meeting ID: 944 6072 9929
Passcode: 519801
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.02.2021)

Cílem kurzu je objasnit základní okruh problémů, se kterými se potýká východoasijský region především od počátku 21. století. 

Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (06.03.2016)

Doporučená literatura:

Alagappa, M. (ed.), Asian Security Order: Instrumental and Normative Features, Stanford, Stanford University Press, 2003 

Cohen, Warren I., America’s Response to China: A History of Sino-American Relations, Columbia University Press, 2010 

Elias, Bjørn; Grønning, Mikalsen, "Japan’s Shifting Military Priorities: Counterbalancing China’s Rise", Asian Security, 2014, Vol, 10, No. 1, s. 1-21

Ferguson, Joseph, Japanese-Russian Relations, 1907-2007, Routledge, 2008 

Go-Wook Shin,  "Historical Disputes and Reconciliation in Northeast Asia", Pacific Affairs, 2010, Vol. 83, No. 4, s 663-673

Gries, Peter; Rosen, Stanley, Chinese Politics: State, Society and the Market, Routledge, 2010

Hafiz Akhand, Kanhaya Gupta, Economic Development in Pacific Asia, Routledge, 2005 

Hagstrom, Linus; Jerden, Bjorn, "Understanding Fluctuations In Sino-Japanese Relations: To Politicizer or to De-politicize the China Issues in the Japanese Diet", Pacific Affairs, 2010, Vol. 83, No. 4, s 719-739

Hagstrom, Linus; Jerden, Bjorn, "East Asian’s Power Shift: The Flaws and Hazards of the Debate and How to Avoid Them", Asian Perspective, 2014, Vol. 34, No. 3, s. 337-362

Jeffries, Ian, Political Developments in Contemporary China: A Guide, Routledge, 2011

Jeffries, Ian, Economic Developments in Contemporary China: A Guide, Routledge, 2010

Inoguchi, Takahashi; Ikenberry ,G. John; Sato, Yoichiro (eds.), The US-Japan Security Alliance: Regional Multilateralism. Palgrave, 2011

Katzenstein, P. J., A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium, Ithaca, Cornell University Press, 2005

Kitaoka, Shinichi, A "Proactive Contribution to Peace" and the Right of Collective Self-Defense: The Development of Security Policy in the Abe Administration", Asia-Pacific Review, 2014, Vol. 21, No. 2, s. 1-18

MacIntyre, Andrew; Pempel, T.J.; Ravenhill, John (eds.), Crisis as Catalyst: Asia’s Dynamic Political Economy, Cornell University Press, 2008 

Noguchi, Kazuhiko, "Bringing Realism Back In: Explaining China's Strategic Behavior in the Asia-Pacific", Asia-Pacific Review, 2011, Vol. 18, No. 2, s. 60-85

Pempel. T. J. (ed.), Remapping East Asia: The Construction of a Region, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 2004

Rozman, Gilbert; Togo, Kazuhiko; Fergusson, Joseph (eds.), Japanese Strategic Thought Toward Asia, Palgrave, 2007

Sandby-Thomas, Peter, Legitimating the Chinese Communist Party Since Tiananmen: A critical Analysis of the Stability Discourse, Routledge, 2011

Severino, Rodolfo C., Southeast Asia in Search of an ASEAN Community. Insights from the former ASEAN Secretary-General, Institute of Southeast Asian Studies, 2006

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (17.02.2021)

Výuka probíhá formou přednášky (4 hod.), jejímž cílem je především uvedení posluchačů do problematiky celého subregionu východní Asie a seznámení s  různými metodologickými přístupy k vybraným problémům, a následným samostudiem, během kterého posluchači průběžně konzultují s vyučujícím konkrétní problémy a otázky a následně i téma a obsahové zpracování své seminární práce.

Výuka probíhá distanční formou prostřednictvím aplikace Zoom na adrese  https://cuni-cz.zoom.us/j/94460729929?pwd=TUFIZDYxNHJvbW1YdU5BU0RFQytRdz09

Meeting ID: 944 6072 9929

Passcode: 519801

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.02.2021)

Formy kontroly studia předmětu: Zkouška

a) studenti se účastní blokové výuky ve stanovených termínech

b) studenti jsou povinni v rámci samostudia jedenkrát za semestr přečíst a v písemné podobě (v rozsahu 3 NS + standardní poznámkový aparát) předložit interpretaci textu, který si vyberou ze studijního materiálu - "čítanky" (Reader). Po dohodě s vyučujícím mohou použít k interpretaci i jiný akademický text odpovídajícího rozsahu vztahující se k dané problematice. V případě vlastního textu je třeba odevzdat s intepretací i příslušný text.

c) předmět je ukončen písemnou zkouškou v podobě seminární práce v rozsahu 10 - 15 normostran + přílohy (povinný poznámkový aparát, seznam literatury, tabulky, grafy atd.) na předem dohodnuté téma (nutná předchozí konzultace s vyučujícím).

Termín odevzdání interpretace a seminární práce: 30. 6. 2021.   

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK