PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Bakalářský seminář pro kombinovaný obor Teritoriální studia I - JMB536
Anglický název: B.C. Thesis Seminar - Area Studies I
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 84 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Neslučitelnost : JMB001
Prerekvizity : JMB525, JMB526, JMB527, JMB528, JMB529, JMB530
Je prerekvizitou pro: JMB537
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.04.2021)
Kurz se věnuje metodickému vedení studentů a jejich projektů bakalářských prací, které na základě komunikace a kooperace studenta, vedoucího práce a vedoucího semináře směřují k upřesnění tématu práce, jeho koncepce, zdrojů a struktury.
Detaily bakalářského semináře a příslušné dokumenty viz https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy/teritorialni-studia-ts-distancni-studium
Moodle link: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3805
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.04.2021)

Cílem prvního dílu bakalářského semináře je připravit a k oponentuře předložit průběžné tezeb bakalářské práce. Seminář sleduje zejména metodickou složku vývoje bakalářské práce (formální struktura, dodržení povinných částí práce, jazyková úroveň) a ve spolupráci s vedoucím práce komentuje její odbornou úroveň. Za obsahovou, resp. odbornou část práce zodpovídá a má v jejím rámci hlavní slovo vedoucí práce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.04.2021)

Hodnocení studentů vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019

Studijní povinnosti semináře zahrnují předkládání kapitol bakalářské práce k oponentuře a diskusi nad těmito kapitolami.

Detaily bakalářského semináře a příslušné dokumenty viz https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy/soudobe-dejiny-sd-distancni-studium

Instrukce ve věci plagiátu viz Opatření děkana č. 18/2015

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.04.2021)

Hoffmannová J., Stylistika a .. současná situace stylistiky. Praha: Trizonia. 1997.
Roubal, P., Microsoft Word 2000 jednoduše. Praha 2000.
Šanderová, J., Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Slon.  2005.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.04.2021)

Hlavní výukovou metodou je diskuse zahrnující argumenty podloženou obhajobu příslušných částí bakalářské prácena straně studenta, její oponenturu na straně vedoucího semináře a dalších studentů a průběžné hodnocení ze strany vedoucího práce.

Topic: Bakalářský seminář - kombi
https://cesnet.zoom.us/j/95524920955?pwd=ZnRqbkROa0tqZDVlVDBCK3VFREQ2Zz09
Meeting ID: 955 2492 0955
Passcode: 630520
Feb 19, 2021, 14:00
Mar 26, 2021, 17:00
Apr 23, 2021, 14:00

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (14.04.2021)

19.02.2021, 14.00-17.00: charakteristika projektu, hlavní směry jeho úprav, plán dalšího postupu

26.03.2021, 17.00 - 20.00: diskuse nad úvodem práce, tj. úprava/zúžení tématu, výzkumná otázka, zdroje, základní metodologická rozvaha, možné problémy
draft úvodu poslat na adresu předmětu v Moodle2 (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3805) do 21.03.2021

23.04.2021, 14.00 - 17.00: diskuse nad inovovaným úvodem práce, příprava první kapitoly, identifikace případně přetrvávajících problémů, způsoby jejich řešení
přepracovaný úvod a strukturu první kapitoly poslat na adresu předmětu v Moodle2 (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3805) do 18.04.2021; úvod zahrnuje jako povinné části: popis tématu a jasnou definici výzkumné otázky, eventuálně hypotéz, kritické zhodnocení primárních zdrojů a sekundární literatury, výklad metodologického postupu práce a náčrt její struktury.

Hotový úvod a hotovou první kapitolu (včetně hodnocení vedoucím práce) v podobě uceleného textu poslat na adresu předmětu v Moodle2 (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3805) do 15.06.2021

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK