PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Současná česká společnost a stát - JMB521
Anglický název: Today´s Czech State and Society
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 100 / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Neslučitelnost : JMB001
P//Je prerekvizitou pro: JMB525, JMB526, JMB530, JMB528, JMB529, JMB527
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (15.02.2019)
Kurs je o vývoji a proměnách české společnosti a státu a jeho institucí po roce 1989. Charakterizuje politické, hospodářské, sociální a kulturní přeměny, které se odehrály v našich podmínkách po pádu komunismu. Sledována bude i integrace do mezinárodních demokratických struktur.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (15.02.2019)

Zkouška ověří, jak student porozuměl příčinám a vývoji české společnosti a státu po pádu komunistického režimu v roce 1989.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (15.02.2019)

Kurz je založen na:

1. přehledovém výkladu dané problematiky a literatury formou úvodní přednášky

2. formě samostudia readeru a zadané literatury  

3. průběžném ověřování znalostí formou zpracování anotace a výběru zdrojů k seminární práci

4. ověření schopnosti koncepčního zpracování vybrané problematiky formou seminární práce

5. zkouškovém písemném znalostním testu

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (15.02.2019)

Základní tematikcé okruhy

1. Kolaps komunistického režimu v Československu v roce 1989
2. Státní instituce a politický systém po roce 1989
3. Sociální realita české společnosti po roce 1989
4. Rozpad Československa
5. Česká společnost a její reflexe transformace po roce 1989
6. ´Vyrovnání´ s komunistickou (a jinou) minulostí
7. Vstup České republiky do evropských a mezinárodních struktur
8. Kultura a životní styl - změny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK