PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Současná česká společnost a stát - JMB521
Anglický název: Today´s Czech State and Society
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 100 / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Neslučitelnost : JMB001
Je prerekvizitou pro: JMB525, JMB526, JMB530, JMB528, JMB529, JMB527
Anotace
Poslední úprava: Bc. Barbora Navrátilová (29.03.2021)
Kurs je o vývoji a proměnách české společnosti a státu a jeho institucí po roce 1989. Charakterizuje politické, hospodářské, sociální a kulturní přeměny, které se odehrály v našich podmínkách po pádu komunismu. Sledována bude i integrace do mezinárodních demokratických struktur.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Bc. Barbora Navrátilová (29.03.2021)

1) Seznámit studenty s klíčovými parametry předmětu a jeho organizací

2) Vysvětlit základní vývojové trendy ve vývoji české společnosti a státu po pádu

     komunistického režimu v roce 1989

3) Ověřit charakter a stupeň znalostí a pochopení probírané látky

Metody výuky
Poslední úprava: Bc. Barbora Navrátilová (29.03.2021)

Kurz je založen na:

1. přehledovém výkladu dané problematiky a literatury formou úvodní přednášky

2. formě samostudia readeru a zadané literatury  

3. průběžném ověřování znalostí formou zpracování anotace a výběru zdrojů k seminární práci

4. ověření schopnosti koncepčního zpracování vybrané problematiky formou seminární práce

5. zkoušce

 

Online na platformě ZOOM:

https://cesnet.zoom.us/j/97223283058

Meeting ID: 972 2328 3058

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Barbora Navrátilová (29.03.2021)

Sylabus viz: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3017

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK