PředmětyPředměty(verze: 891)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Současná střední Evropa - JMB525
Anglický název: Current Central Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 24 / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB520 nebo JMB499}, {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB500 nebo JMB497}, JMB506, JMB521, JMB522, JMB523, JMB524
Neslučitelnost : JMB001
Je prerekvizitou pro: JMB531, JMB532, JMB536, JMB534, JMB535, JMB533
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (17.02.2021)
Viz predmet JTB058.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (17.02.2021)

Viz predmet JTB058.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (17.02.2021)

Viz predmet JTB058.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (17.02.2021)

Viz predmet JTB058.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (17.02.2021)

Viz predmet JTB058.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (17.02.2021)

Viz predmet JTB058.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK