SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to Social Sciences II. - YBSA002
Title: Úvod do společenských věd II.
Guaranteed by: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YBZB40000
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Miloš Havelka, CSc.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Teacher(s): prof. Miloš Havelka, CSc.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Pre-requisite : YBSA001
Is pre-requisite for: YBSB004, YBSB001, YBSB010, YBSC062, YBSC177K, YBSC177, YBSB023, YBSB011, YBSB038, YBSB041, YBSB007, YBSB009, YBSB005, YBSB013, YBSB014, YBSB021, YBSB037, YBSB027, YBSB029, YBSB033, YBSB042, YBSC053, YBSC198, YBSC199, YBSB044, YBSB006, YBSB015, YBSB018, YBSB012, YBSB020, YBSB022, YBSB031, YBSB040, YBSC146, YBSC152, YBSC161, YBSB025, YBSB028, YBSB032, YBSB035, YBSB030, YBSB034, YBSB002, YBSB003, YBSC075, YBSC139, YBSB016, YBSB024, YBSB036, YBSC140, YBSC148, YBSC150, YBSC160, YBSC171, YBSB008
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Gabrielová (03.08.2022)
Druhá část uvedení do studia společenských věd navazuje na první semestr věnovaný klíčovým otázkám filosofie společenských věd. Tento semestr přednáškového cyklu je věnován základním teoretickým přístupům, které utvářejí oborovou a paradigmatickou různorodost společenskovědních disciplín. Studenti by se v kurzu měli na základní úrovni obeznámit s různými východisky, které jsou ve společenských vědách využívány pro přístup k předmětu studia.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (20.02.2023)
NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM NÁSLEDUJÍCÍHO PLAYLISTU: https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/0/18876
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (16.02.2021)

Zkouška má podobu písemného testu. Studenti odpovídají na tři otázky, které se vztahují k jednomu z přednášených témat letního semestru. Předmětem zkoušky je obsah přednášek a znalost povinné literatury předepsané ke každé přednášce.

Při hodnocení písemného testu bude zohledněn případný nadprůměrný výsledek zápočtu Úvodu do společenských věd I. (25 bodů a více).

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (03.02.2023)

Témata přednášek

1)      Metodologický individualismus a teorie racionální volby (13. 2.)

2)      Holismus, struktura a jednání (20. 2.)

3)      Konfliktualistické přístupy: konflikt, kritická teorie a marxismus (27. 2.)

4)      Interpretativní přístupy: fenomenologie, rozumění, význam a symbol (6. 3.)

5)      Dilema struktury a jednání (13. 3.)

6)      Esencialismus, sociální konstruktivismus a vědění (20. 3.)

7)      Reprezentace: jazyk, význam a diskurz (27. 3.)

8)      Vědomí a nevědomí jako předmět zkoumání (3. 4.)

                VELIKONOCE (10. 4.)

9)      Měření a testování (zejména v psychologii)  (17. 4.)

10)   Reflexivní obrat / modernita TBA (24. 4.)

                1. KVĚTEN

                8. KVĚTEN          

11)   Závěrečné shrnutí, struktura a strategie studia společenských věd na FHS, Erasmus (15. 5.)

Studijní literatura: ke každé přednášce je vypsaná povinná literatura v rozsahu 10-15 stran.

Podrobnější informace a veškeré další podklady k předmětu naleznete na stránce kurzu v Moodle 3: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=13 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (27.04.2020)

Moodle stránka kurzu: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=13 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html