SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Non-European Music Cultures II. - YBSB021
Title: Mimoevropské hudební kultury II.
Guaranteed by: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 40 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Co-requisite : {Úvod do sociokulturní antropologie (prezenční nebo kombinovaná forma)}
Pre-requisite : YBSA002
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (02.02.2021)
Kurz poskytuje základní orientaci v hudbě tzv. vysokých kultur Asie – hudebních kulturách Dálného Východu (Čína, Japonsko, Korea), jihovýchodní Asie, indického subkontinentu a Předního Východu a severní Afriky. Jejich koncepty, zvukové jevy i sociální kontext provozování hudby se zásadně liší od sebe navzájem i od naší kultury. Jejich poznání tak jednak doplňuje obrazy kultur, poskytované v jiných kurzech, a také umožňuje nově pochopit fenomén hudby. Pro získání atestace je požadována 70% účast a úspěšné napsání závěrečného testu. V případě distanční výuky probíhají setkání on-line v prostředí MS Teams, a to v době přednášky. On-line jsou k dispozici příslušné kapitoly z knihy Excursions in World Music (v českém překladu) a některé hudební ukázky.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D. (27.09.2018)

Témata:

1) Co studuje etnomuzikologie? Stručné dějiny oboru.

2) Jak poslouchat hudbu? Kategorie hudební analýzy.

3) Hudba Říše středu.

4) Japonsko; Korea.

5) Jihovýchodní Asie: historie; hudba ostrovní části.

6) Jihovýchodní Asie: hudba kontinentální části.

7) Hudba Indie: od Véd k rágám.

8) Klasická hudební tradice severní Indie.

9) Hudební klasika jižní Indie; indický tanec.

10) Arabsko-islámská hudební tradice: od zrodu.

11) Arabsko-islámská hudební tradice: Pyrenejský poloostrov a severní Afrika.

12) Hudba saharských nomádů: Tuaregové a další.

13) Opakování.

Studijní literatura:

Povinná:
NETTL, B., CAPWELL, CH., BOHLMAN, P., TURINO, T. Excursions in World Music. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. ISBN 0-13-031648-2.

MERRIAM, A. P. The Anthropology of Music. Evanston: Northwestern University Press, 1980. ISBN 0-8101-0607-8

SHELEMAY, K. K. Soundscapes. Exploring Music in a Changing World. New York, London: W. W. Norton, 2015. ISBN 978-0-393-91828-1.

Doporučená:
TURINO, T. Music as Social Life. The Politics of Participation. Chicago: The University of Chicago Press, 2008. ISBN 978-0-226-81698-2.

MILLER, T. World Music: A Global Journey. New York: Routledge 2009. ISBN 978-0-415-98878-0.

MAY, E. ed. Musics of Many Cultures. An Introduction. Berkley, Los Angeles: University of California Press, 1983. ISBN 0-520-04778-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html