SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sociology of Civil Society - YBSB014
Title: Sociologie občanské společnosti
Guaranteed by: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Co-requisite : {Úvod do sociologie (prezenční nebo kombinovaná forma)}
Pre-requisite : YBSA002
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (31.01.2023)
Anotace: Co tvoří občanskou společnost? Jaký je její význam v současné době a jak se pojí s dobrovolnictvím, občanským aktivismem, neziskovkami, nadacemi, sociálními inovacemi? Cílem předmětu je přinést hlubší poznání aktérů a procesů v občanské společnosti. K tomu dojdeme jednak skrze společnou práci se zkušenostmi a tématy studentek a studentů a jednak skrze prozkoumávání a používání sociologických konceptů: identita, důvěra, sociální kapitál, role, hodnoty a normy, socializace, občanská participace a neobčanská společnost. Předmět je jednou z volitelných součástí souborné zkoušky ze společenských věd. Metody výuky: Důraz při výuce je kladen na aktivitu v seminářích. Upřesňující informace a rozpis povinné literatury viz Moodle 1 UK, https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9189.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (31.01.2023)

Atestace:

Podmínkou úspěšného splnění předmětu je účast na seminářích (alespoň 9x); vypracování a odevzdání 1 domácího úkolu v rozsahu 2 normostran (termín 7. 5. 2023); úspěšné napsání závěrečného testu z povinné literatury (min 60% bodů). Konkrétní zadání, termíny a odevzdávárny budou dostupné v Moodlu https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9189


Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (31.01.2023)

Sociologie občanské společnosti

 

2022/23 LS

 

Anotace:

 

Co tvoří občanskou společnost? Jaký je její význam v současné době a jak se pojí s dobrovolnictvím, občanským aktivismem, neziskovkami, nadacemi, sociálními inovacemi? Cílem předmětu je přinést hlubší poznání aktérů a procesů v občanské společnosti. K tomu dojdeme jednak skrze společnou práci se zkušenostmi a tématy studentek a studentů a jednak skrze prozkoumávání a používání sociologických konceptů: identita, důvěra, sociální kapitál, role, hodnoty a normy, socializace, občanská participace a neobčanská společnost. Předmět je jednou z volitelných součástí souborné zkoušky ze společenských věd.

Metody výuky:

Důraz při výuce je kladen na aktivitu v seminářích. Upřesňující informace a rozpis povinné literatury viz Moodle 1 UK, https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9189.  

Atestace:

Podmínkou úspěšného splnění předmětu je účast na seminářích (alespoň 9x); vypracování a odevzdání 1 domácího úkolu v rozsahu 2 normostran (termín 7. 5. 2023); úspěšné napsání závěrečného testu z povinné literatury (min 60% bodů). Konkrétní zadání, termíny a odevzdávárny budou dostupné v Moodlu https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9189

Témata:

1. Úvod do předmětu – T. Pospíšilová 14/2

2.  Občan a sociální změna – D. Moree 21/2

3.  Občan a sociální identita – D. Moree 28/2

4. Důvěra, sociální kapitál a občanská participace – A. Košák Felcmanová 7/3

5. Důvěra, sociální kapitál a občanská participace (měření) - A. Košák Felcmanová 14/3

6. Dobrovolnictví – T. Pospíšilová 21/3

7. Dárcovství – T. Pospíšilová 28/3

8. Občanská angažovanost: praktiky a postupy - M. Šťovíčková Jantulová 4/4

9. Online formy občanské a politické participace: nové koncepty, nové otázky - M. Šťovíčková Jantulová 11/4

10. Neobčanská společnost – S. Muhič Dizdarevič 18/4

11. Inovace a sociální podnikání – M. Dohnalová 25/4

12.  Mapování občanské společnosti – T. Pospíšilová 2/5

13. Domácí úkol: prezentování/diskuse 9/5 – T. Pospíšilová

14. Písemný test z povinné literatury 16/5 – T. Pospíšilová

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html