Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Numerické řešení diferenciálních rovnic s aplikacemi ve finanční matematice 2015/2016 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.   01.10.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerická stabilita a kritéria zastavení v iteračních výpočtech 2015/2016 diplomová práce MNVM prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.   01.10.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Metody dělení úloh pro počítání soustav rovnic na moderních počítačových architekturách 2023/2024 diplomová práce MMIT, MMITA, MNVM, MNVMA prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.   25.09.2020 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Paralelní numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic 2017/2018 diplomová práce MNVM prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.   22.09.2013 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Schémata typu ADER pro řešení stlačitelného proudění 2015/2016 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.   01.10.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Matematické modelování nehydrostatické mezosféry 2023/2024 diplomová práce MMFP, MMFPA, MNVM, MNVMA prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.   16.07.2020 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Efficient solution of sequences of linear systems 2023/2024 diplomová práce MNVM doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.   01.10.2020 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Metody polygonálních konečných prvků 2023/2024 diplomová práce MNVM, MNVMA, MNVP Scott Congreve, Ph.D.   05.09.2022 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Makroskopické modely pohybu chodců 2016/2017 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.   10.10.2013 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Vlastnosti a řešení soustav rovnic pocházejících z lokálních problémů v metodě rekonstrukce toků 2023/2024 diplomová práce RNDr. Jan Papež, Ph.D.   17.08.2020 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Extrakce parametrů matematického modelu tranzistoru MOSFET 2012/2013 diplomová práce MNVM Ing. Tomáš Zahradnický, Ph.D.   15.09.2010 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Approximation of optimal function spaces 2017/2018 diplomová práce MNVM RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D.   06.10.2014 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Podmíněnost lineárních soustav v metodách konečných prvků vyšších řádů 2015/2016 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.   01.10.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické chování metody BiCGStab 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D.   12.09.2021 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Verifikace složitých systémů a řešení omezujících podmínek 2017/2018 diplomová práce doc. Ing. Stefan Ratschan, Ph.D.   09.03.2015 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Fluid-structure-acoustics interaction 2021/2022 diplomová práce prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.   22.01.2018 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerická analýza nespojité Galerkinovy metody v BV prostorech 2017/2018 diplomová práce MNVM prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.   29.09.2015 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Spectral clustering s nízkou přesností 2023/2024 diplomová práce MNVM, MNVMA, MNVP Erin Claire Carson, Ph.D.   09.09.2022 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Algebraické a analytické souvislosti Gauss-Christoffelovy kvadratury 2014/2015 diplomová práce MNVM prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.   02.08.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Řešení rozsáhlých a řídkých problémů nejmenších čtverců s omezeními. 2023/2024 diplomová práce MMIT, MMITA, MNVM, MNVMA, MNVP, MNVPA prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.   25.09.2020 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Uniformní analýza superkonvergence nespojité Galerkinovy metody pro konvektivně-difuzní úlohy 2015/2016 diplomová práce MNVM RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D.   27.09.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Optimální sítě konečných prvků pro aproximaci mezních vrstev 2015/2016 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.   01.10.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Discontinuous Galerkin method for nonlinear dynamical problems 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.   23.09.2015 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Spojité analogie maticových rozkladů 2023/2024 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D.   23.09.2020 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Aproximace funkcí dvou proměnných pomocí Chebfun 2023/2024 diplomová práce doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D.   12.09.2021 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Iterační řešení nelineárních diskretizací rovnic konvekce-difúze 2023/2024 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FMPMPA, MMFP, MMFPA, MMFT, MMFTA, MNVM, MNVMA, MNVP, MNVPA doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.   18.09.2022 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Cílově orientované odhady chyby pro nelineární úlohy 2023/2024 diplomová práce MMFP, MMFPA, MNVM, MNVMA prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.   25.09.2019 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Adaptivní metody v počítačové mechanice tekutin 2015/2016 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.   01.10.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Metody konečných prvků typu FCT pro rovnice konvekce-difúze 2017/2018 diplomová práce doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.   01.10.2014 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Numerické řešení nestacionárních rovnic konvekce-difúze 2017/2018 diplomová práce MNVM doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.   01.10.2014 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Využití umělé inteligence při numerickém řešení parciálních diferenciálních rovnic 2023/2024 diplomová práce FMPMF, FMPMFT, FMPMP, FMPMPA, MMFP, MMFPA, MMFT, MMFTA, MNVM, MNVMA, MNVP, MNVPA doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.   19.09.2022 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Řešení soustav rovnic s kombinací datové a strukturální řídkosti 2023/2024 diplomová práce MMIT, MMITA, MNVM, MNVMA prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.   25.09.2020 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Tvarová optimalizace v úlohách řízených Navier-Stokesovými rovnicemi se skluzovými okrajovými podmínkami 2017/2018 diplomová práce prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.   15.04.2015 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Vliv slabě formulovaných Dirichletových okrajových podmínek na přesnost řešení rovnic konvekce-difúze 2017/2018 diplomová práce MNVM doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.   01.10.2014 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Adaptivní metody pro rovnice konvekce-difúze 2017/2018 diplomová práce MNVM doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.   01.10.2014 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
Výsledky 1-35 z 35 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK