Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Approximation of optimal function spaces
Název práce v češtině: Aproximace optimálních prostorů funkcí
Název v anglickém jazyce: Approximation of optimal function spaces
Klíčová slova: nespojitá Petrov-Galerkinova metoda, metoda konečných prvků, konvektivně-difuzní problém
Klíčová slova anglicky: discontinuous Petrov-Galerkin method, finite element method, convection-diffusion problem
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) Odvození optimálních prostorů testovacích funkcí vzhledem k různým normám
2) Aproximace optimálních prostorů funkcí
3) Vyšetřování lokálnosti bází aproximavaných optimálních prostorů funkcí
4) Analýza konvergence
5) Numerické experimenty
Seznam odborné literatury
L. Demkowicz, J. Gopalakrishnan: Analysis of DPG method for the Poisson equation, SIAM J. Numer. Anal. 49, No. 5, 1788-1809 (2011).
H.-G. Roos, M. Stynes, L. Tobiska. Robust numerical methods for singularly perturbed differential equation. 2nd ed. Comp. Math. Berlin 2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK