Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
 
               
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Emocionálně náročná témata ve výuce přírodopisu 2024/2025 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   30.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail (Trans)genderová problematika ve školách – postoje a znalosti českých učitelů 2022/2023 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 03.11.2022 09.11.2022 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Faktory ovlivňující ochotu poskytnout laickou první pomoc jako modelový příklad prosociálního chování 2016/2017 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 07.04.2017 02.10.2018 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Motivace účastníků k absolvování kurzů první pomoci 2024/2025 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   30.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv absolvování kurzu první pomoci na míru znechucení 2021/2022 2023/2024 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 07.11.2021 10.11.2021 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv pořadí narození na člověka se zaměřením na prostřední děti 2021/2022 2022/2023 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba Bc. Viktorie Sasová 03.11.2021 03.11.2021 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Inovace výuky somatologie na kurzech zdravotník zotavovacích akcí 2017/2018 2020/2021 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba skrytý 12.10.2017 23.10.2017 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Zapomínání dovedností se zaměřením na úkony v první pomoci 2024/2025 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   30.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Pořadí narození a jeho vliv na biologické rozdíly mezi jedinci 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 01.03.2017 02.10.2018 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů základních škol a gymnázií v České republice 2016/2017 2017/2018 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 18.05.2017 18.05.2017 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Integrace nového žáka do školní třídy 2024/2025 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   06.01.2024 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů a veřejnosti v ČR 2017/2018 2019/2020 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 12.11.2017 12.11.2017 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Stresové faktory učitelů a možnosti jejich zvládání 2022/2023 2022/2023 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 09.08.2022 01.11.2022 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Nebezpečná zvířata v České republice a jejich dopad na lidské zdraví 2023/2024 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 02.10.2023 02.10.2023 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv nevlastních členů rodiny na osobnost člověka 2016/2017 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 09.02.2017 28.11.2018 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Dovednosti žáků v první pomoci na středních školách – kontrola vědomí a kardiopulmonální resuscitace 2024/2025 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba   30.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv pořadí narození na sociálně patologické jevy a rizikové chování 2016/2017 2021/2022 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 09.02.2017 02.10.2018 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Návrh komplexního výukového programu první pomoci pro základní školy 2023/2024 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 02.10.2023 02.10.2023 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Znalosti a dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol – kardiopulmonální resuscitace 2018/2019 2022/2023 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 10.07.2018 09.11.2018 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Zařazení výuky laické první pomoci ve školských zařízeních 2024/2025 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   30.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Kulturně behaviorální odlišnosti žáků z východní Evropy v prožívání a vnímání emocí 2023/2024 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 02.11.2023 02.11.2023 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Sourozenecké konstelace a jejich vliv na IQ 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 01.11.2015 01.11.2015 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Prvky distanční výuky – využívání a hodnocení českými pedagogy 2020/2021 2022/2023 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba skrytý 14.04.2021 19.04.2021 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Zkušenosti pedagogů a běžné veřejnosti s poskytováním laické první pomoci 2024/2025 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   30.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Emocionálně náročná témata ve výuce přírodopisu 2024/2025 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   30.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Aktuální trendy v pedagogické zpětné vazbě 2024/2025 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   06.01.2024 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Dovednosti žáků v první pomoci na středních školách – kontrola vědomí a kardiopulmonální resuscitace 2024/2025 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   30.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Problémy ve výuce první pomoci z pohledu českých pedagogů 2022/2023 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 01.01.2019 09.11.2022 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Antipatie ve vztahu učitel a žák jako výzva pro pedagogickou praxi 2024/2025 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   06.01.2024 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Mýty, miskoncepce a hoaxy v první pomoci 2024/2025 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   30.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sexualitu člověka 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 09.02.2016 25.11.2016 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Vliv pořadí narození a pohlaví sourozenců na sexuální chování a preference 2017/2018 2020/2021 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 14.11.2017 14.11.2017 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Fyziologické aspekty tonutí 2018/2019 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 17.10.2018 08.11.2018 Katedra fyziologie (31-152) PřF
detail Zařazení výuky laické první pomoci ve školských zařízeních 2024/2025 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   30.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Dovednosti učitelů v první pomoci na 2. stupni ZŠ – kontrola vedomí a kardiopulmonální resuscitace 2024/2025 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   30.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Negativní vzorce a rizikové chování pedagogů z pohledu žáků 2023/2024 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 02.10.2023 02.10.2023 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Jak učit, když pedagoga trápí zdravotní problémy 2024/2025 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   23.02.2024 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Srovnávání sourozenců ze strany rodičů a pedagogů s ohledem na jejich pořadí narození a pohlaví 2016/2017 2020/2021 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba skrytý 07.04.2017 02.10.2018 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Znalosti, dovednosti, postoje a osobní zkušenosti žáků v problematice první pomoci 2023/2024 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 06.10.2023 06.10.2023 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Aspekty výkonu pedagogické profese již během studia z pohledu studentů oborů se zaměření na vzdělávání 2024/2025 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   06.01.2024 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv pořadí narození na interakci žáků a pedagogů prostřednictvím jejich učebních a výukových stylů 2021/2022 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 03.11.2021 03.11.2021 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Problematika veganství a možnosti zařazení do školní výuky 2023/2024 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 06.10.2023 06.10.2023 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Uplatnění absolventů oboru „Biologie se zaměřením na vzdělávání“ na PřF UK 2024/2025 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   06.01.2024 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Dovednosti učitelů v první pomoci na 2. stupni ZŠ – kontrola vedomí a kardiopulmonální resuscitace 2024/2025 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba   30.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Zařazení výuky laické první pomoci ve školských zařízeních 2024/2025 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba   30.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv pořadí narození na interakci žáků a pedagogů prostřednictvím jejich učebních a výukových stylů 2020/2021 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 14.11.2020 14.11.2020 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv věku rodičů na život potomka 2015/2016 2016/2017 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 09.02.2016 25.11.2016 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Metody a zásady evaluace efektivity programů primární prevence 2023/2024 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   23.02.2024 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Zapomínání dovedností se zaměřením na úkony v první pomoci 2024/2025 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba   30.10.2023 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc u běžné a pedagogické veřejnosti v České republice 2022/2023 2022/2023 diplomová práce Mgr. Radim Kuba Mgr. Iveta Sekerášová 04.06.2023 04.06.2023 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
Výsledky 1-50 z 70 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK