Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 331)
Seznam prací
  
V neděli 30. 1. 2022 v době mezi 9:00 a 22:00 proběhne odstávka Studijního informačního systému z důvodu upgrade databáze Oracle.
  
                  
Navržené na ocenění:
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Mýty, miskoncepce a hoaxy v první pomoci 2017/2018 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba   20.05.2018 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv pořadí narození a pohlaví sourozenců na sexuální chování a preference 2017/2018 2020/2021 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 14.11.2017 14.11.2017 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Vliv zapomínání na kvalitu prováděné kontroly dechu 2017/2018 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba   27.03.2018 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Analýza rozsahu a validity informací týkajících se první pomoci v přírodovědně orientovaných učebnicích základních a středních škol 2016/2017 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba   07.04.2017 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol – přístup k člověku v bezvědomí a kontrola dechu 2018/2019 diplomová práce Mgr. Radim Kuba Bc. Iveta Sekerášová 09.11.2018 09.11.2018 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Úroveň znalostí pedagogů v poskytování psychologické první pomoci při výuce témat první pomoci 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   16.11.2017 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Pořadí narození jako epigenetický faktor ovlivňující osobnost člověka 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   28.11.2018 Ne Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Pořadí narození a jeho význam v historickém kontextu 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   09.02.2017 Ne Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Vliv věku žáků na kvalitu prováděné resuscitace 2017/2018 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba   27.03.2018 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů a veřejnosti v ČR 2017/2018 2019/2020 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 12.11.2017 12.11.2017 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc v závislosti na věku a dalších parametrech zachránce 2016/2017 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba   07.04.2017 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv pořadí narození na člověka se zaměřením na prostřední děti 2021/2022 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba Viktorie Sasová 03.11.2021 03.11.2021 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Faktory ovlivňující přístup a motivaci žáků základních a středních škol k učení se první pomoci 2021/2022 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 03.11.2021 03.11.2021 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv zapomínání na kvalitu prováděné kontroly dechu 2017/2018 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   27.03.2018 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol – kardiopulmonální resuscitace 2018/2019 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 10.07.2018 09.11.2018 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc v závislosti na věku a dalších parametrech zachránce 2017/2018 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   16.11.2017 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv absolvování kurzu první pomoci na míru znechucení 2021/2022 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 07.11.2021 10.11.2021 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv různých parametrů kurzu první pomoci na kvalitu prováděné resuscitace 2017/2018 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   27.03.2018 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Zařazení výuky první pomoci ve vyučovacích předmětech a dalších aspektech školního života (analýza časové dotace, rozsahu a obsahu a způsobilosti vyučujícího) 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   16.11.2017 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Mýty, miskoncepce a hoaxy v první pomoci 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   20.05.2018 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Sourozenecké konstelace a jejich vliv na vybrané duševní choroby 2016/2017 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 01.03.2017 12.10.2017 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Znalost základů první pomoci u žáků základních a středních škol 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   25.03.2019 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sociálně patologické jevy 2016/2017 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 09.02.2017 02.10.2018 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Problematika sebevražd a její souvislost s pořadím narození člověka 2021/2022 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 12.11.2021 12.11.2021 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Srovnávání sourozenců ze strany pedagogů s ohledem na jejich pořadí narození a jeho možné důsledky 2017/2018 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   16.11.2017 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Sourozenecké konstelace a jejich vliv na IQ 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 01.11.2015 01.11.2015 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Vliv zařazení elektronické resuscitační figuríny do výuky první pomoci 2018/2019 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   15.11.2018 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Srovnávání sourozenců ze strany rodičů a pedagogů s ohledem na jejich pořadí narození a pohlaví 2016/2017 2020/2021 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba skrytý 07.04.2017 02.10.2018 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv věku žáků na kvalitu prováděné resuscitace 2017/2018 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   27.03.2018 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv pořadí narození na úspěchy ve vzdělání a porovnávání sourozenců ze strany pedagodů 2016/2017 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 07.04.2017 23.11.2017 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Dovednosti učitelů v první pomoci na 2. stupni základních škol – přístup k člověku v bezvědomí a kontrola dechu 2017/2018 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba   10.07.2018 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Uroveň znalostí pedagogů pražských základních škol v poskytování psychologické první pomoci 2016/2017 2020/2021 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba skrytý 07.04.2017 25.01.2018 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Dovednosti učitelů v první pomoci na 2. stupni základních škol – přístup k člověku v bezvědomí, kontrola dechu a kardiopulmonální resuscitace 2017/2018 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   16.11.2017 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Postoje žáků a pedagogů k prvkům distanční výuky na 2. stupni ZŠ 2020/2021 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba skrytý 14.04.2021 19.04.2021 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů základních škol a gymnázií v České republice 2016/2017 2017/2018 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 18.05.2017 18.05.2017 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Mýty, miskoncepce a hoaxy v první pomoci 2017/2018 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   20.05.2018 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Motivace ke vzdělávání v rámci první pomoci se zaměřením na vliv osobní zkušenosti 2016/2017 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba   07.04.2017 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Úroveň znalostí pedagogů v poskytování psychologické první pomoci při výuce témat první pomoci 2017/2018 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   16.11.2017 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv věku rodičů na život potomka 2015/2016 2016/2017 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 09.02.2016 25.11.2016 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Pořadí narození a jeho vliv na biologické rozdíly mezi jedinci 2017/2018 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 01.03.2017 02.10.2018 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Vliv pořadí narození na vybraná duševní onemocnění 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 11.11.2020 11.11.2020 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Zařazení výuky první pomoci ve vyučovacích předmětech a dalších aspektech školního života (analýza časové dotace, rozsahu a obsahu a způsobilosti vyučujícího) 2017/2018 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   16.11.2017 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Dovednosti žáků v první pomoci na středních školách – přístup k člověku v bezvědomí, kontrola dechu a kardiopulmonální resuscitace 2017/2018 závěrečná práce CŽV Mgr. Radim Kuba   16.11.2017 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv pořadí narození na interakci žáků a pedagogů prostřednictvím jejich učebních a výukových stylů 2020/2021 diplomová práce Mgr. Radim Kuba skrytý 14.11.2020 14.11.2020 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Dovednosti učitelů v první pomoci na středních školách – přístup k člověku v bezvědomí, kontrola dechu a kardiopulmonální resuscitace 2017/2018 diplomová práce Mgr. Radim Kuba   10.07.2018 Ne Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Vliv nevlastních členů rodiny na osobnost člověka 2016/2017 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 09.02.2017 28.11.2018 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Aktuální trendy v přírodovědném vzdělávání na základních a středních školách se zaměřením na první pomoc 2018/2019 2019/2020 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 14.01.2019 14.01.2019 Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180) PřF
detail Pořadí narození a jeho vliv na sexuální orientaci člověka 2016/2017 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   25.11.2016 Ne Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sexualitu člověka 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba skrytý 09.02.2016 25.11.2016 Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
detail Pořadí narození a jeho vliv na vybraná onemocnění člověka 2018/2019 bakalářská práce Mgr. Radim Kuba   22.02.2019 Ne Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107) PřF
Výsledky 1-50 z 66 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK