Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sexualitu člověka
Název práce v češtině: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sexualitu člověka
Název v anglickém jazyce: Family constellation and its influence on human sexuality
Klíčová slova: sourozenecké konstelace, rodinné konstelace, pořadí narození, sexualita, sexuální strategie, sexuální orientace, výběr partnera
Klíčová slova anglicky: sibling constellation, family constellation, birth order, sexuality, sexual strategy, sexual orientation, mate choice
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2016
Datum zadání: 25.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2017
Oponenti: Mgr. Tereza Zikánová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Pořadí narození je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících osobnost člověka. Jednou z oblastí, která se zdá být velmi ovlivněna je sexualita. Jaké strategie související se sexualitou se vyvíjí u prvorozených a jaké u později narozených jedinců? Téma je doporučeno spíše pro zájemce i o navazující diplomovou práci, neboť máme mnoho dat získaných v dotazníkových šetřeních, které by bylo možné analyzovat. V případě zájmu o téma kontaktujte školitele na: radimkuba@email.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK