Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sourozenecké konstelace a jejich vliv na IQ
Název práce v češtině: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na IQ
Název v anglickém jazyce: Family constellation and its influence on IQ
Klíčová slova: sourozenecké konstelace, rodinné konstelace, pořadí narození, osobnost, IQ, inteligence
Klíčová slova anglicky: sibling constellation, family constellation, birth order, personality, IQ, intelligence
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2015
Datum zadání: 01.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Oponenti: Mgr. Petr Tureček
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vytvoření literární rešerše, která by přehledně shrnovala dostupnou literaturu věnující se vlivu pořadí narození jedinců na IQ. Ačkoli se problematice věnovalo již více autorů, není stav řešení ani zdaleka uspokojivý. Dosud provedené studie poskytují značně rozporuplné výsledky a téma nebylo zatím uzavřeno. Na problematiku bude nahlíženo z ekologicko-evolučního hlediska a práce se bude zabývat možnostmi vlivu sourozeneckých konstelací na hodnotu IQ v souvislosti s vrozenými a dědičnými jevy, ale i s výchovou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK