Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv zapomínání na kvalitu prováděné kontroly dechu
Název práce v češtině: Vliv zapomínání na kvalitu prováděné kontroly dechu
Název v anglickém jazyce: The influence of forgetting on the quality of checking the breathing
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: závěrečná práce CŽV
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Zásady pro vypracování
MB180C25 První pomoc ve škole
MB180C25P První pomoc ve škole
MB180C25T První pomoc ve škole - terénní
MB180C36Z První pomoc- simulace zimní
MB180C36L První pomoc- simulace letní
MB180C44 Běžná a krizová komunikace ve škole
MB180P25 Ochrana člověka za mimořádných událostí
Předběžná náplň práce
Se zvyšujícím se časem od absolvování kurzu první pomoci dochází k tomu, že si účastníci již pamatují pouze část informací. K zapomínání dochází nejen v teoretické rovině, ale rovněž i v praktické. Zvyšuje se (obnovuje) se např. úroveň stresu v případě, že má účastník poskytnout první pomoc, a rovněž vykazují horší výsledky v znalostech/dovednostech, než které měli např. při závěrečných zkouškách. Z tohoto důvodu je předpokládáno, že se vliv zapomínání projeví také např. při kontrole dechu - účastníci budou pravděpodobně častěji provádět nedokonalé záklony hlavy a nebudou dýchání kontrolovat správnou dobu, ačkoliv po absolvování kurzu tomu tak bylo. Cílem práce by bylo provést výzkum zaměřený těmto směrem. Možné by např. bylo měřit kvalitu a techniku kontroly dechu před kurzem, po kurzu a následně s odstupem - např. 2 týdny po kurzu, měsíc po kurzu apod.
Možné by bylo rovněž prozkoumat často používanou metodiku výuky záklonu hlavy - výuka "provést maximální záklon" a "provést střední záklon". Výsledky obou skupin by se následně porovnaly.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK