Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inovace výuky somatologie na kurzech zdravotník zotavovacích akcí
Název práce v češtině: Inovace výuky somatologie na kurzech zdravotník zotavovacích akcí
Název v anglickém jazyce: Innovation in teaching of somatology in courses for medics of children's camps
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: závěrečná práce CŽV
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2017
Datum zadání: 23.10.2017
Předběžná náplň práce
Cílem projektu by bylo vypracovat praktické cvičení, které by doplnilo či zcela nahradilo frontální výuku somatologie (základů biologie člověka), která probíhá v rámci kurzů zdravotník zotavovacích akcí. Součástí je ověření v praxi. Zpracované materiály mohou být využity nejen pro výuku v rámci zmíněných kurzů, ale i ve výuce ve škole jako doplněk výuky biologie s přesahem do první pomoci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK