Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dovednosti žáků v první pomoci na středních školách – přístup k člověku v bezvědomí, kontrola dechu a kardiopulmonální resuscitace
Název práce v češtině: Dovednosti žáků v první pomoci na středních školách – přístup k člověku v bezvědomí, kontrola dechu a kardiopulmonální resuscitace
Název v anglickém jazyce: First aid skills of pupils in high schools – the approach towards an unconscious person, breath checking and cardiopulmonary resuscitation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Předběžná náplň práce
o Adekvátní poskytnutí první pomoci by mělo být jednou ze základních dovedností, kterou občané mají. Tato povinnost vychází i z platných zákonů ČR. I na základě toho je výuka první pomoci zařazena v rámci Rámcových vzdělávacích programech a měla by tedy být v průběhu vzdělávání zařazena.
o Znalostem žáků v oblasti první pomoci se věnovalo již větší množství autorů (zpravidla dotazníkovou formou). Jen minimum prací však bylo zaměřeno na sledování dovedností (praktických úkonů).
o Cílem této práce by bylo provést šetření se zaměřením na sledování dovedností žáků ve vybraných modelových situacích.
o Sledovanými postupy může být např. poskytování kardiopulmonální resuscitace (konkrétně např. sledování efektivity vdechů, hloubky stlačování, frekvence...) či přístupu k člověku v bezvědomí (sledované parametry by byly např. bezpečnost jedince, podněty, kontrola dechu).
o Srovnány by mohly být např. různé věkové skupiny žáků či školy z prostředí
o Projekt bude navazovat na naše předchozí výzkumy a zkušenosti s výukou a poskytováním první pomoci. Publikace a další výstupy z projektu mohou poskytnout kvalitní vědecké podklady využitelné pro pedagogy (např. náměty pro úpravy učebnic či didaktických postupů při výuce první pomoci).
o Práci je možné zpracovat jako bakalářskou, diplomovou či závěrečnou práci.
o V případě zájmu o téma nejdříve kontaktujte osobu školitele naradimkuba@email.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK