Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úroveň znalostí pedagogů v poskytování psychologické první pomoci při výuce témat první pomoci
Název práce v češtině: Úroveň znalostí pedagogů v poskytování psychologické první pomoci při výuce témat první pomoci
Název v anglickém jazyce: The analysis of psychological first aid knowledge among teachers
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Předběžná náplň práce
o Předběžná náplň práce: Výuka první pomoci je zařazena do rámcových vzdělávacích plánů a měla by být proto nedílnou součástí školní výuky na základních i středních školách. Mnoho žáků však má negativní zkušenosti týkající se první pomoci (vlastní zranění, zranění rodinných příslušníků, smrt, ztráty soběstačnosti...), a proto můžou výuku první pomoci osobně prožívat jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující. V případě nešetrného výkladu a přístupu pedagogů může výuka způsobit psychologické krizové stavy či dokonce rozvoj posttraumatické poruchy. Pedagogové by proto měli být schopni v případě těchto témat umět žákům adekvátně pomoci prostřednictvím tzv. psychologické první pomoci (krizové intervence) – umět žáka podpořit, poskytnout mu pocit bezpečí případně kontaktovat odborníka (např. školní psycholog).
o Náplní práce by bylo shrnout základní informace o první psychologické pomoci (poskytování krizové intervence) dětem.
o V případě zájmu o téma nejdříve kontaktujte osobu školitele na radimkuba@email.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK