text size

Faculty of Arts

UK » FF

Contacts

Address: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
Phone: +420 221 619 111 [i]
Fax: +420 221 619 310

Residency

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Czech Republic

Vedení

dean: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
vice-dean pověřená funkcí proděkanky pro vědu a výzkum: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
vice-dean Proděkanka pro zahraničí: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
vice-dean proděkanka pro studium: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
vice-dean Proděkan pro informační zdroje: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
vice-dean proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy: Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

Organisational structure