velikost textu

Filozofická fakulta

UK » FF

Kontakty

Adresa: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika
Telefon: +420 221 619 111 [i]
Fax: +420 221 619 310

Sídlo

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
proděkanka pověřená funkcí proděkanky pro vědu a výzkum: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
proděkanka Proděkanka pro zahraničí: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
proděkanka proděkanka pro studium: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
proděkan Proděkan pro informační zdroje: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
proděkan proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy: Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

Organizační struktura