velikost textu

1. lékařská fakulta

UK » 1.LF

Kontakty

Sídlo

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
proděkanka pro přijímací řízení: prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc.
proděkan pro zubní lékařství: prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
proděkan pro klinickou pedagogiku : prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
proděkan pro vědeckou činnost : doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
proděkanka pro grantovou problematiku a doktorské studijní programy: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
proděkan pro rozvoj fakulty: Ing. Ivan Mikula, Ph.D.
proděkan pro zahraniční studenty a sociální problematiku: prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc.
proděkan pro studijní problematiku a teoretickou a preklinickou pedagogiku: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
tajemnice: Ing. Eva Soubustová, MBA

Organizační struktura