velikost textu

1. lékařská fakulta

UK » 1.LF

Kontakty

Sídlo

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
proděkan pro mezinárodní studium v anglickém jazyce: MUDr. Eitan Brizman, BDS
proděkanka pro studium a všeobecné lékařství: prof. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA
proděkanka pro přijímací řízení, nostrifikace a akreditace: prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc.
proděkan pro rozvoj fakulty a vnější vztahy: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
proděkan pro vědeckou činnost a akademické hodnosti: prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahy: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
proděkanka pro grantovou problematiku: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.
proděkan pro nelékařské studijní programy a celoživotní vzdělávání: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
proděkan pro doktorská studia: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
tajemnice: Ing. Tereza Fussgänger

Organizační struktura