PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza Ia - NUMP001
Anglický název: Mathematical Analysis Ia
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Učitelství > Matematika
Neslučitelnost : NMAA007, NMUE002
Záměnnost : NMUE002, NMUM101
Je korekvizitou pro: NUMP006, NUMP005
Je neslučitelnost pro: NMAA007, NMAA008, NMAA171, NMAI008, NMAI046, NMAA001, NMUM101, NMUM801, NMAA071
Je záměnnost pro: NMAI046, NMAI008, NMUM801, NMAA001, NMUM101, NMAA171
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)
Základní přednáška z matematické analýzy pro první ročník učitelského studia.
Sylabus -
Poslední úprava: T_MUUK (29.04.2005)

Základní pojmy matematické logiky, množiny, zobrazení, číselné obory, supremum množiny. Funkce jedné reálné proměnné, limita, spojitost, první a vyšší derivace. Elementární funkce. Věty o střední hodnotě a jejich důsledky. Vyšetřování průběhu funkce. Primitivní funkce, neurčitý integrál. Metoda per partés a substituce. Integrování racionálních a iracionálních funkcí. Riemannův určitý integrál, existenční věty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK