PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza IIb - NUMP006
Anglický název: Mathematical Analysis IIb
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Učitelství > Matematika
Korekvizity : NUMP001, NUMP002
Je neslučitelnost pro: NMAF004, NMAF003
Je záměnnost pro: NMUM202
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (10.05.2001)
Základní kurz matematické analýzy pro druhý ročník učitelského studia. Integrální počet funkcí více proměnných.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

V.Jarník, M.Ráb (skripta), J.Kopáček (skripta),

sbírky příkladů (např. Děmidovič, Berman, Kopáček).

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (13.05.2003)

Integrální počet funkcí více proměnných. Křivky, plochy, křivkové a plošné integrály. Geometrická a fyzikální interpretace, aplikace. Greenova, Gaussova a Stokesova věta.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK