PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza Ia - NMUE002
Anglický název: Mathematical Analysis Ia
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NUMP001
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Učitelství > Matematika
Záměnnost : NMUM101
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základní přednáška z matematické analýzy pro 1. ročník PřFUK a FTVS.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (22.05.2001)

Základní pojmy matematické logiky, množiny, zobrazení, číselné obory, supremum množiny. Funkce jedné reálné proměnné, limita, spojitost, první a vyšší derivace. Elementární funkce. Věty o střední hodnotě a jejich důsledky. Vyšetřování průběhu funkce. Primitivní funkce, neurčitý integrál. Metoda per partés a substituce. Integrování racionálních a iracionálních funkcí. Riemannův určitý integrál, existenční věty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK