PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza IIa - NUMP005
Anglický název: Mathematical Analysis IIa
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Učitelství > Matematika
Korekvizity : NUMP001, NUMP002
Neslučitelnost : NMUM201
Záměnnost : NMUM201
Je neslučitelnost pro: NMAF004, NMAF003, NMAA003, NMAA004, NMUM815
Je záměnnost pro: NMUM815
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (13.05.2003)
Číselné řady, posloupnosti a řady funkcí. Základní kurz matematické analýzy pro druhý ročník učitelského studia.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

V.Jarník, M.Ráb (skripta), J.Kopáček (skripta),

sbírky příkladů (např. Děmidovič, Berman, Kopáček).

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (22.05.2008)

Číselné řady. Posloupnosti a řady funkcí. Mocninne rady, elementarni funkce v komplexnim oboru; pojem holomorfni funkce. Fourierovy řady.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK