PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Algebra II - NALG027
Anglický název: Algebra II
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Prerekvizity : {NALG001 v NALG002}
Korekvizity : NALG026
Záměnnost : NMAG202, NMAI063
Je korekvizitou pro: NALG008, NALG009, NALG006
Je neslučitelnost pro: NMAG202, NMAX063, NUMP007, NMAI063, NMUE004, NUMZ004, NUMP020, NUMP019, NMUE033
Je prerekvizitou pro: NALG019, NALG013, NALG012, NALG007, NALG071, NALG072, NALG067, NALG070, NALG078
Je záměnnost pro: NMUE033, NUMP007, NUMP019, NMUE004, NMAG202, NUMP020, NUMZ004
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (02.06.2011)
Základní pojmy a věty komutativní algebry. Úvod do Booleových algeber.
Literatura -
Poslední úprava: T_KA (19.05.2010)

S.Lang, Algebra, Revised 3rd ed., GTM 211, Springer, New York, 2002.

N. Lauritzen, Concrete Abstract Algebra, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2003.

C. Menini a F. van Oystaeyen: ``Abstract Algebra'', M. Dekker, New York 2004.

L.Procházka a kol., Algebra, Academia, Praha, 1990.

J.Trlifaj, Algebra II, http://www.karlin.mff.cuni.cz/~trlifaj/NALG027.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (19.05.2010)

1. Okruhy polynomů.

1.1 Dělitelnost v oborech integrity, Hilbertova věta o bázi.

1.2 Gaussovy a eukleidovské obory, Eukleidův algoritmus.

1.3 Derivace a násobnost kořenů, perfektní tělesa.

1.4 Symetrické polynomy, hlavní věta o nich a její aplikace.

2. Komutativní tělesa.

2.1 Rozšíření konečného stupně.

2.2 Kořenová a rozkladová nadtělesa, jejich existence a jednoznačnost, algebraický uzávěr.

2.3 Struktura konečných těles.

3. Svazy a Booleovy algebry.

3.1 Úplné a modulární svazy.

3.2 Booleovy algebry, struktura konečných Booleových algeber.

Rozšiřující téma: Úvod do univerzální algebry. Termy a volné algebry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK