PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Algebra II - NUMP020
Anglický název: Algebra II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
RNDr. Eliška Pecinová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Učitelství > Matematika
Neslučitelnost : NALG027, NMAI063, NMUM501
Záměnnost : NALG027, NMUM501
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (05.05.2014)

Číselné obory (N, Z, Q, R, C), prvočísla, dělitelnost, řetězové zlomky, aplikace komplexních čísel v geometrii. Polynomy a jejich kořeny. Grupy, Galoisova teorie a její aplikace.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (29.04.2014)

Stanovský: Základy algebry. Matfyzpress, 2010.

Blažek, Calda, Koman, Kusová: Algebra a teoretická aritmetika I, SPN Praha 1983

Blažek, Koman, Vojtášková: Algebra a teoretická aritmetika II, SPN Praha 1985

Ráb M.: Komplexní čísla v elementární matematice. 2. přeprac. vyd. MU, Brno, 1996.

Tignol J.-P.: Galois' Theory of Algebraic Equations. World Scientific Publishing, Singapore, 2001.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (29.04.2014)

Číselné obory (N, Z, Q, R, C), prvočísla, dělitelnost, řetězové zlomky, aplikace komplexních čísel v geometrii.

Polynomy a jejich kořeny. Grupy, Galoisova teorie a její aplikace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK