PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Algebra II - NMAI063
Anglický název: Algebra II
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~zemlicka/
Garant: Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.
Liran Shaul, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Korekvizity : NMAI062
Neslučitelnost : NALG027
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (17.05.2010)
Polračování základního kursu algebry je věnováno především otázkám dělitelnosti v oborech integrity, teorii rozšíření komutativních těles a základním vlastnostem pojmu varieta.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Literatura -
Poslední úprava: T_KA (17.05.2010)

G. Birkhoff a T. C. Bartee: Aplikovaná algebra, Alfa Bratislava, 1981

G. Birkhoff a S. MacLane: Algebra, Alfa Bratislava, 1973

A. Drápal: text přednášky na http://www.karlin.mff.cuni.cz/~drapal/skripta/

S. Lang, Algebra, 3rd ed. New York 2002, Springer.

S. MacLane, G. Birkhoff, Algebra 3rd ed, Providence 1999, AMS Chelsea publishing company.

J. Žemlička: skripta na http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zemlicka/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (05.03.2018)

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Zkoušený nejprve v písemném testu stručně zodpoví 10 otázek na znění definic a vět, znalost základních příkladů a aplikace teorie a elementární početní úlohy. Bude v úvodním testu úspěšný aspoň na 50%, vylosuje si dvě teoretické otázky, na něž si připraví odpovědi. Známka bude určena na základě hodnocení obou částí zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (17.05.2010)

1. Dělitelnost v komutativním monoidu s krácením.

2. Obor integrity hlavních ideálů a Euklidovy obory. Okruhy polynomů, násobnost kořenů, dosazovací omomorfismus, cykličnost konečných multiplikativních podgrup těles.

3.Kořenová nadtělesa a rozkladová nadtělesa polynomů.

4.Konečná tělesa. Hledání ireducibilních polynomů nad konečným tělesem.

5.Volné algebry, termy a variety.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK