PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy - JTB018
Anglický název: Modern history of Central- and Southeastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: 120 / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Prerekvizity : JTB001, JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007, JTB010, JTB011, JTB014, JTB015
Je neslučitelnost pro: JTB046, JTB060, JTB048
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (12.09.2022)
Předmět sleduje vývoj regionu v jeho moderní fázi s důrazem na národotvorné procesy, vnější kontext (versailleský systém, nacismus a sovětský blok), roli konfliktů (první a druhá světová válka a studená válka), transformační trendy (komunismus, postkomunistická transformace) a snahy o vnitřní i vnější integrace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (09.10.2022)

Cílem předmětu je vysvětlit základní tendence vývoje zemí a národů regionu středovýchodní a jihovýchodní Evropy od konce 19. století do konce komunistického systému, rozpadu sovětského bloku stejně jako základní problémy období postkomunistické transformace a zapojení zemí regionu do nových nadnárodních struktur NATO a EU. 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (09.10.2022)

Sylabus Moderní dějiny jihovýchodní Evropy

  

Nation building v jihovýchodní Evropě

1.     Úvod a definice regionu. Rozpad osmanského impéria, národotvorné a státotvorné procesy na Balkáně 

2.     I. světová válka v jihovýchodní Evropě + Versaillský systém v JV Evropě.

 

State building v jihovýchodní Evropě

3.     Vnitropolitický vývoj balkánských zemí v meziválečné éře 

4.     „Boj o Balkán“ – vývoj v JV Evropě během druhé světové války 

5.     Okupace, rezistence, občanská válka v JV Evropě v letech 1941–1945 

 

Sovětizace v jihovýchodní Evropě

6.     Sovětizace zemí JV Evropy 

7.     Základní etapy vývoje Titovy Jugoslávie 

8.     Rozpad Titovy Jugoslávie. Vnitřní a vnější příčiny jihoslovanské krize 

 

Transformace a evropská integrace

9.     Jugoslávské války v 90. letech 20. století 

10.  Vnitropolitický vývoj ex-jugoslávských států (Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie)

11.  Politický a socioekonomický vývoj Rumunska, Bulharska, Albánie po roce 1989 

12.  Balkánské státy na prahu 21. století 

 

Midterm 

 

Sylabus Moderní dějiny středovýchodní Evropy

Nation building ve středovýchodní Evropě (včetně první světové války)

1. Úvod a definice regionu. Ruská nadvláda a národotvorné procesy Estonců a Lotyšů 

2. Finská autonomie a geneze moderního finského národa 

3. Zábory a jejich specifika; polský a litevský národotvorný proces 

 

State building ve středovýchodní Evropě

4. Versaillský systém a vznik nových států ve středovýchodní Evropě, alianční systém 

5. Budování státu: od parlamentní demokracie k autoritativním režimům: Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko 

6. Konec autoritativních režimů a druhá světová válka

 

Sovětský systém – geneze, vývoj a rozpad

7. Sovětizace – Pobaltí, Polsko a zvláštní případ Finska 

8. Pokusy o reformu, krize a rozpad systému

 

Transformace a evropská integrace

9. Transformace Polska a pobaltských států 

10. Evropská integrace – EU, NATO, Visegrád

11. Maďarská cesta od gulášového socialismu k transformaci a evropské integraci

12. Politické, hospodářské a demografické důsledky evropské integrace: nové výzvy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK