PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k moderním dějinám II - JTB015
Anglický název: Modern world history seminar II
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 160 (170)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
Vyučující: Mgr. Jakub Andrle, Ph.D.
doc. Maria Alina Asavei, D.Phil.
PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
PhDr. Pavel Janeček
PhDr. Barbora Menclová, Ph.D.
PhDr. Karin Roginer Hofmeister, Ph.D.
PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
Prerekvizity : JTB013
Je prerekvizitou pro: JTB016, JTB017, JTB018, JTB287, JTB020, JTB023, JTB021, JTB019
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Seminář_Janeček_Sylabus_LS_2024.doc Sylabus semináře k moderním dějinám - PhDr. Janeček PhDr. Pavel Janeček
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (19.02.2024)
Výuka probíhá seminární formou.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (19.02.2024)

Témata jednotlivých seminářů:

Evropa a globální Jih v soudobých dějinách (Barbora Menclová)
Migrace v globálním kontextu po roce 1945 (Jakub Andrle)
Global Perspectives of Cultural History after 1945 (Maria Asavei)
Moderní hospodářské dějiny euroatlantického prostoru po roce 1945 (Pavel Szobi)
Vybrané problémy světových dějin po roce 1945 (Pavel Janeček)
Vývoj masmédií v kulturních a politických souvislostech po roce 1945 (Petr Šafařík)
Západ a Třetí svět: od kolonizace po rozvojovou pomoc (Jan Hornát)
The legacy of the Holocaust and mass violence after 1945: from history to collective memory (Karin Hofmeisterová)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK