PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k dějinám střední Evropy II - JTB011
Anglický název: Central European history seminar II
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 160 (170)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Mgr. Ondřej Kukan
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
PhDr. Karin Roginer Hofmeister, Ph.D.
Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
Prerekvizity : JTB009
Je prerekvizitou pro: JTB016, JTB017, JTB018, JTB022, JTB020, JTB023, JTB021, JTB019
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Dvě století střední Evropy II_sylabus_Perutka.docx Syllabus_Perutka Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
stáhnout Sylabus_Sommer.docx Syllabus_Sommer PhDr. Lucie Jůzová
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (19.02.2024)
Druhá část kurzu pojednává formou seminářů o vývoji středoevropskéhé regionu od druhé světové války do nedávné současnosti.

Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (19.02.2024)

Cílem je naučit studenty ve vazbě na předmět Základy akademické práce procvičit znalosti i dovednosti, tj. rozvíjet prezentační schopnosti ústního i písemného projevu na konkrétní historické látce s přihlédnutím k pochopení významu zdrojů uz hlediska jejich primárního a sekundárního charakteru.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (19.02.2024)

Předmět JTB011 (Seminář k dějinám střední Evropy II) a JTB015 (Seminář k PMSD II) je ukončen zápočtem, k jehož získání je nutné splnit následující povinnosti:

a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů).
b) Aktivní účast v hodině (30 bodů).
c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (40 bodů).
d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 50 % v každé z částí uvedených výše v bodech a-c.
e) Účast na semináři je povinná, více než jedna neomluvená absence je důvodem k neudělení zápočtu, případné problémy řeší vedoucí semináře.
f) Studenti mají možnost práci dle pokynů učitele jednou opravit, tj. učitel čte každou práci maximálně dvakrát a po druhém čtení stanoví konečný výsledek.
h) Písemné podoby všech (!) referátů budou ve stanoveném termínu zaslány v případě kursu JTB011 na Moodle2 (odkaz https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2818) a v případě kursu JTB015 na Moodle2 (odkaz https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3799).
i) V případě kurzu JTB011 bude mít nahraný dokument název například novakjan_JTB011_safarik_referat (mění se tedy jen jméno studenta a jméno vedoucího semináře), v případě kursu JTB015 bude mít emailová zpráva název například novakjan_JTB015_safarik_referat (mění se tedy opět jen jméno studenta a jméno vedoucího semináře).
j) Toto je jediná a závazná forma odevzdání písemné podoby referátu pro všechny studenty (nutno přihlásit se do Moodle2)
h) Dokumenty ukládejte vždy ve formátu doc nebo docx.

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (19.02.2024)

Povinná literatura:

Určuje vedoucí semináře dle jeho náplně

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (19.02.2024)

Předmět probíhá seminární formou.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (19.02.2024)

Hlavní témata:

Kultura a politika ve střední Evropě po roce 1945 (Petr Šafařík)
Média ve střední Evropě po roce 1945 (Petr Šafařík)
Migrační problematika ve střední Evropě po roce 1945 (Ondřej Klípa)
Politická hnutí a programy ve střední Evropě po roce 1945 (Jiří Kocian)
Soudobé dějiny střední a východní Evropy v globálním kontextu (Vítězslav Sommer)
Střední Evropa a transatlantické vazby po roce 1945 (Lukáš Perutka)
Střední Evropa v mezinárodních vztazích po roce 1945 (Ondřej Kukan)
Post-war returns and Jewish communities in Central Eastern Europe after 1945 (Karin Hofmeisterová)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK