PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do teritoriálních studií - JTB003
Anglický název: Introduction to Area Studies
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Je neslučitelnost pro: JTB037
Je prerekvizitou pro: JTB030, JTB031, JTB016, JTB017, JTB021, JTB019, JTB020, JTB026, JTB027, JTB028, JTB029, JTB018
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout anderson-cultural-roots.pdf Benedict Anderson: Imagined Communities: Cultural Roots PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout anderson-introduction.PDF Week 7: Benedict Anderson: Fictional Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 1991, Introduction (pp.1-9) PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout anderson-origins.pdf Week 8: Benedict Anderson: Fictional Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 1991, The Origins of National Consciousness (pp. 37-47), v knihovně kód AN 1056. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout colombo-context.PDF Gary Colombo, Robert Cullen, Bonnie Lisle (eds.), Rereading America. Cultural Contexts for Critical Thinking and Writing, Bedford/St.Martin´s, 2011, Chapter 5 True Women and Real Men PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout deBlij-demography.PDF Harm deBlij: Geography Matters, Oxford University Press, 2005, kapitola Future Demography of Human Population PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout deBlij-russia.pdf Week 5: Harm deBlij: Geography Matters, Oxford University Press, 2005, kapitola Russia: Trouble on the Eastern Front PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout Demography-Migration-Outlook.pdf Week 10: Reiner Munz: Demography and Migration: Outlook for 21st Century. Migration Policy Institute, 2014. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout friedman_herd.pdf Week 9: Thomas Friedman: The Lexus and the Olive Tree. Anchor, 2002 (excerpt - Electronic Herd) PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout friedman_lexus.pdf Thomas Friedman: The Lexus and the Olive Tree. Anchor, 2002 (excerpt) PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout hausmann_Foreign Policy_prisoners_geography.pdf Week 6: Ricardo Hausmann: Prisoners of Geography. Foreign Policy, January, 1999. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout huntington_clash.PDF Optional: Samuel Huntington, The Clash of Civilizations, in: Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge: The Geopolitics Reader, 2nd Edition, Routledge, 2006. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout chomsky_democracy.pdf Noam Chomsky: Understanding Power (edited by Peter J. Mitchell and John Schoeffel), Vintage, 2003. Part1: Democracy and Capitalism. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout chomsky_economy.pdf Noam Chomsky: Understanding Power (edited by Peter J. Mitchell and John Schoeffel), Vintage, 2003. Part3: Economy. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout chomsky_education.pdf Noam Chomsky: Understanding Power (edited by Peter J. Mitchell and John Schoeffel), Vintage, 2003. Part2: Education. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout JMB113_uvod do teritorialnich studii_manual_final.doc Manual_uvod_do_teritorialnich_studii PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout key_terms_BA.docx Klíčové termíny a osobnosti pro teritoriální studia PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout kozak_opora_teritorialni_studia.doc Opora pro uvod do teritorialnich studii PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout Larson-FP-chicago-yangtze.doc Christina Larson: Chicago on the Yangtze, Foreign Policy, 16/8/2010 PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout Longman_global_ageing.doc Phillip Longman: Global Ageing, Foreign Policy, October 2010 PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout mayer-part1.PDF Mayer-Interpreting NAFTA PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout mead-carter-foreign-policy.doc Walter Mead: The Carter Syndrome, Foreign Policy, April 2010 PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout morris-for-now.pdf Ian Morris: Why the West Rules - For Now. Farar, Straus and Giroux, 2011. Conclusions. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout postel_Dehydrating_conflict.pdf Postel, Sandra L; Wolf, Aaron T.: Dehydrating conflict. Foreign Policy 126 (Sep/Oct 2001): 60-67. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout Rodrik-globalization-sense.pdf Week 9: Dani Rodrik: Making Sense of the Globalization Debate PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout said-ignorance.pdf Week 10: Edward Said: Reply to Huntington, in: Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge: The Geopolitics Reader, 2nd Edition, Routledge, 2006. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout SaidOrientalismIntroduction.pdf Week 3: Edward Said: Orientalism, Vintage Books, 1978, Introduction, improved quality PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout SamuelHuntingtonTheHispanicC.pdf Samuel Huntington: Hispanic Challenge, Foreign Policy, 2004 PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout sassen-cities.pdf Saskia Sassen: Cities in World Economy, Columbia University Press, 2012 (excerpt) PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout Slavoj Žižek.pdf Slavoj Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, Verso, 2009. It´s Ideology, Stupid! PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout smith_two_traditions.pdf Martin Hollis and Steve Smith: Explaining and Understanding International Relations. Clarendon Press, 1990, reprinted 2009. Part I: Two Traditions PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout Szanton_The_Politics of Knowledge.pdf Week 2: Szanton, David L., The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, University of California Press, 2004. Introduction. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout uvod-ter-18-02-energie.pptx Přednáška 2: Energie PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout uvod-ter-18-03-gender.pptx Přednáška 3: Gender PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout uvod-ter-18-04-geopolitika.pptx Přednáška 4: Geopolitika PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout uvod-ter-18_05-globalizace.pptx Přednáška_5_16_globalizace PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout uvod-ter-18-08-identita_volby.pptx Přednáška_8_16_identita-volby PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout watson-golden.pdf James L. Watson: Golden Arches East. Stanford University Press, 1997. Introduction. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout weldes-national-interest.pdf Jutta Weldes: Constructing National Interests, Borderline, 1999. Introduction PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout Wood-Limbo World.doc Graeme Wood: Limbo World, Foreign Policy, January-February 2010 PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout zizek-violence.pdf Slavoj Žižek: On Violence, Profile Books, 2008, pp. 8-33. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
stáhnout 4_Týden-boege_hybrid political orders.pdf Volker Boege, Anne Brown, Kevin Clements, and Anna Nolan, On Hybrid Political Orders and Emerging States: State Formation in the Context of ‘Fragility’, Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management, Berlin, 2008. PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Anotace -
Kurz seznámí studenty s akademickým oborem teritoriální studia, jeho teoretickým a metodologickým vymezením, hlavními problémy, které jsou předmětem akademických diskusí v oboru i možnými tématy pro další výzkum. Důraz je kladen na základní koncepty a jejich praktické aplikace v různých teritoriálních kontextech.
Poslední úprava: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Cíl předmětu

Cílem kurzu je seznámit studenty s tím, co v rámci teritoriálních studií vyučující považuje za klíčové pojmy a koncepty.

Vysvětlit studentům specifické rysy práce se zdroji v rámci teritoriálních studií a základní přístupy v metodologii oboru.

Vyložit studentům formou "aplikačních ukázek", jak a k čemu lze věci v kursu vyučované využít při řešení konkrétních výzkumných problémů jak v rámci jeho vlastní tématiky, tak i mimo ni.

Po absolvování předmětu tedy budou studenti mít základní přehled o oboru teritoriální studia a o základních teoretických a metodologických přístupech tohoto oboru. Získají schopnost formulovat relevantní vědecké problémy a zasadit je do odpovídajícího kontextu. Budou se též rámcově orientovat v oborech příbuzných a budou schopni jednak využívat jejich vědeckých metod a přístupů, ale zároveň též specifikovat jejich využití v kontextu teritoriálních studií. Součástí kurzu bude i představení tzv. velkých akademických debat, a to jak v rámci sociálních věd obecně, tak i v rámci klíčových souvisejících oborů.

Poslední úprava: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).


Známkování:
A: 100-91 bodů
B: 90-81 bodů
C: 80-71 bodů
D: 70-61 bodů
E: 60-51 bodů
F: 50 bodů a méně

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Poslední úprava: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Literatura

Seznam povinných textů k závěrečné zkoušce je uveden u požadavků na zkoušku.

 

 

Další doporučená literatura k souvisejícím tématům a jako inspirace pro postulování výzkumných otázek: 

 

Doporučené zdroje k dalšímu studiu :

 

Ekonomické souvislosti:

 • Thomas Friedman: The Lexus and the Olive Tree, Anchor Books, 2000, The New System.

Kultura a civilizace:

 • Samuel Huntington: The Clash of Civilizations, Foreign Affairs, 1993.
 • Edward Said: Clash of Ignorance. Reply to Huntington, oba zdroje z Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge: The Geopolitics Reader, 2nd Edition, Routledge, 2006.

Demografie:

 • Reiner Munz: Demography and Migration. Outlook for the 21st century. Migration Policy Institute, 2014.

Nacionalismus a teritoriální studia:

 • Benedict Anderson: Fictional Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 1991, Introduction (pp.1-9), The Origins of National Consciousness (pp. 37-47) AN 1056.
 • Graeme Wood, Limbo World, Foreign Policy, January/February 2010.

Demokracie, tranzice a tranformace:

 • Guillermo O'Donnell a Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions anout Uncertain Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), kapitoly 1, 2 a 3 (str. 3-36).

Čtvrtá průmyslová revoluce: 

 • Klaus Schwab, "The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond", World Economic Forum, January 14, 2016. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

 

 

 • Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe (vybrané pasáže): "Philosophical Method Of The Americans", http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch1_01.htm a "Some Reflections On American Manners" http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch3_14.htm
 • Martin Hollis and Steve Smith: Explaining and Understanding International Relations, Clarendon Paperbacks, 1991. Introduction (pp.1-15)
 • Edward Said: Orientalism, Vintage Books, 1979, Introduction (pp.1-31).
 • Postel, Sandra L; Wolf, Aaron T.: Dehydrating conflict. Foreign Policy 126 (Sep/Oct 2001): 60-67.
 • Roman Krznaric: The Power of Outrospection - http://www.thersa.org/events/rsaanimate/animate/power-of-outrospection
 • Gary Colombo, Robert Cullen, Bonnie Lisle (eds.), Rereading America. Cultural Contexts for Critical Thinking and Writing, Bedford/St.Martin´s, 2011, Chapter 5 True Women and Real Men
 • Volker Boege, Anne Brown, Kevin Clements, and Anna Nolan, On Hybrid Political Orders and Emerging States: State Formation in the Context of ‘Fragility’, Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management, Berlin, 2008.
 • TED Talk: Joseph Nye on global power shifts - http://www.ted.com/talks/joseph_nye_on_global_power_shifts.html
 • TED Talk: Benedetta Berti: The surprising way groups like ISIS stay in power - https://www.ted.com/talks/benedetta_berti_the_surprising_way_groups_like_isis_stay_in_power
 • Dani Rodrik: Sense and Nonsense in the Globalization Debate, Foreign Policy, No. 107. (Summer, 1997), pp. 19-37.
 • James L. Watson: Golden Arches East. Stanford University Press, 1997. Introduction.
 • Jutta Weldes: Constructing National Interests, Borderline, 1999. Introduction
 • Ian Morris: Why the West Rules - For Now. Farar, Straus and Giroux, 2011. Conclusions.
 • David Graeber: On Bullshit Jobs - available at: http://libcom.org/library/phenomenon-bullshit-jobs-david-graeber
 • Phillip Longman: Think Again: Global Aging, Foreign Policy, October 2010. 
 • Noam Chomsky: Understanding Power (edited by Peter J. Mitchell and John Schoeffel), Vintage, 2003. Part1: Democracy and Capitalism, Part 3: Education
 • Slavoj Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, Verso, 2009. It´s Ideology, Stupid!
 • Slavoj Zizek: Speech at Occupy Wall Street, October 2011, available at: http://www.versobooks.com/blogs/736
 • Szanton, David L., The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, University of California Press, 2004. Introduction
 • Bell, Daniel: Kulturní rozpory kapitalismu, Slon, 1999, S7-55c
 • Bell, Daniel: Beyond liberal democracy : political thinking for an East Asian context, Princeton University, 2006, P1-746. 
 • Dalby, Simon. "Imperialism, Domination, Culture: The Continued Relevance of Critical Geopolitics" Geopolitics 13.3 (2008). http://www.informaworld.com/10.1080/14650040802203679
 • Andrés Rodríguez-Pose and Riccardo Crescenzi: Mountains in a flat world: why proximity still matters for the location of economic activity, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 2008, 1, 371-388.
 • Frederick van der Ploeg and Steven Poelhekke: Globalization and the rise of mega-cities in the developing world, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 2008, 1, 477-501.
 • Giovanna Zincone and John Agnew: The Second Great Transformation: The Politics of Globalisation in the Global North, Space & Polity, Vol. 4, No. 1, 5? 21, 2000.
 • Vinci, Anthony: Anarchy, Failed States, and Armed Groups: Reconsidering Conventional Analysis, International Studies Quarterly (2008) 52, 295-314.
 • David Scott: The Great Power ?Great Game? between India and China: ?The Logic of Geography?, Geopolitics, 13:1-26, 2008.
 • Geároid O Tuathail: The Postmodern Geopolitical Condition: States, Statecraft, and Security at the Millenium, Annals of the Association of American Geographers, Vol.90, No.1.(March, 2000), pp. 166-178.
 • Stuart Elden: Terror and Territory, Antipode, Volume 39, Number 5, November 2007 , pp. 821-845
 • Philippe Le Billon: The Geopolitical economy of 'resource wars', Geopolitics, Volume 9, Number 1, March 2004 , pp. 1-28(28).
 • Hayford, Alison: The Geography of Women: An Historical Introduction" Antipode. Volume 6, Issue 2, 1974, pp. 1-19.
 • Matthew Sparke, Political geography: political geographies of globalization III - resistance, Progress in Human Geography (2008) pp. 1-18.
 • Saskia Sassen: Regulating Immigration in a Global Age: A New Policy Landscape, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 570, Dimensions of Globalization. (Jul., 2000), pp. 65-77.
 • Tom De Luca and John Buell: Free Trade: A Paradox for Democracy, New Political Science, Volume 28, Number 4, December 2006.
 • Gerry Kearns: Naturalising Empire: Echoes of Mackinder for the Next American Century? Geopolitics, Volume 11, Number 1 / Spring 2006, Pages: 74 - 98.
 • Gertjan Dijkink: When Geopolitics and Religion Fuse: A Historical Perspective, Geopolitics, Volume 11, Number 2 / Summer 2006, Pages: 192 - 208.
 • Luiza Bialasiewicz: 'The Death of the West': Samuel Huntington, Oriana Fallaci and a New 'Moral' Geopolitics of Births and Bodies, Geopolitics, Volume 11, Number 4 / Winter 2006, Pages: 701 - 724.
 • L. Cabada, M. Kubát a kol. Úvod do studia politické vědy. 2. rozšířené a doplněné vydání. Eurolex Bohemia, Praha 2004.
 • S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá. Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.
 • M. Duverger. Introduction to the Social Sciences. Allen&Urwin, London 1961.
 • U. Eco. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.
 • V. Gonda. Jako napsat a úspešně obhájiť diplomovů prácu. Elita, Bratislava 2003.
 • A., C. Isaak. Scope and Methods of Political Science. The Dorsey Press, Chicago 1984.
 • V. Knapp. Vědecká propedeutika pro právníky. Eurolex Bohemia, Praha 2003.
 • D. Marsch, G. Stoker (eds.). Theory and Methods in Political Science. Macmillan Press, London 1995.
 • R. Papík. Naučte se číst. Grada, Praha 1992.
 • B., G. Peters. Comparative Politics. Theory and Methods. Macmillan Press, London 1998.
 • B. Říchová, Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě. Portál, Praha 2000.
 • J. Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005.
 • Z. Šesták. Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000.
 • M. Weber. K metodológii sociálnych vied. Pravda, Bratislava 1983.
 • Barnes, R.: Successful study for degrese. London: Routledge 1997.
 • Beneš, Z.: Historický text a historická kultura. Praha: Karolinum 1995.
 • Burton, G, Jirák, J.: Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal 2001.
 • Carr, E. H.: Co je historie? Praha: Svoboda 1967.
 • Ferguson, N. a kol.: Virtuální dějiny: historické alternativy. Praha: Dokořán 2001.
 • Hagen, L.: Informační kvalita a její měření. In: Schulz, W. et al. (ed.) : Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum 2005, s. 51-69.
 • Hlaváček, I. a kol.: Vademecum pomocných věd historických. Jinočany : H&H 1997.
 • Hubík, S.: Sociologie vědění. Praha: Sociologické nakladatelství: 1999.
 • Kempf, W.: Manipulierte Wirklichkeiten. In: Kempf, W. (ed.): Manipulierte Wirklichkeiten: Medienpsychologische Untersuchungen der bundesdeutschen Presseberichterstattung im Golfkrieg. Münster: Lit 1994, s. 3-27.
 • Král, M.: Věda a "krize objektivity". In: Nosek, J., Stachová, J. (eds.): Realismus ve vědě a filosofii : sborník příspěvků. Praha: Filosofia 1995.
 • Kuhn, T. S.: Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh 1997. (event. + sekundární literatura: Sardar, Z.: Thomas Kuhn a vědecké války. Praha: Triton 2001)
 • Lyotard, J. F.: O postmodernismu: postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. Praha: Filozofický ústav Akademie věd České republiky 1993.
 • Mauch, J., E.: Guide to the successful thesis and dissertation : a handbook for students and fakulty. New York: Dekker 1998.
 • Moore, Barrington, Jr.: Social origins of dictatorship and democracy : lord and peasant in the making of the modern world / ; with a new foreword by Edward Friedman and James C. Scott, Boston : Beacon Press, 1993., P1-182
 • Nietzsche, F. : O užitku a škodlivosti historie pro život. In: Nietzsche, F.: Nečasové úvahy I. Praha: Mladá fronta 1992, s. 83 - 165.
 • Nosek, J. (ed.): Konvence ve vědě a filosofii : sborník příspěvků. Praha: Filosofia 2000.
 • Nosek, J., Stachová, J. (eds.): Realismus ve vědě a filosofii : sborník příspěvků. Praha: Filosofia 1995.
 • Pokorný, J.: Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno : Akademické nakladatelství CERM 2004.
 • Popper, K.: Bída historicismu. Praha: Oikoymenh 1994.
 • Rampolla, M. L.: A pocket guide to writing history. Boston : Bedford/St. Martin's 2001.
 • Sedlák, J.: Úvod do práce s informacemi. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity 1996.
 • Spousta, V.: Vádemékum autora odborné a vědecké práce. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta 2000.Šaradín, P.: Historické proměny pojmu ideologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2001.
 • Šimek, D., Kubátová, H.: Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta 2002.
 • Štefek, K.: Úvod do studia historie. Hradec Králové: Gaudeamus 2000.
 • Scherer, H.: Úvod do metody obsahové analýzy. In: Schulz, W. et al. (ed.) : Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum 2005, s. 29-50.
 • Weber, M.: "Objektivita" sociálněvědního a sociálněpolitického poznání. In: Weber, M.: Metodologie, sociologie a politika (výbor usp. M. Havelka). Praha: Oikoymenh 1998, s. 7-65.
 • Weber, M.: Smysl "hodnotové neutrality" v sociologických a ekonomických vědách. Tamtéž, s. 64 -108.
 • Szanton, David L., The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, University of California Press, 2004.
 • Žižek, Slavoj: Podkova nade dveřmi : výbor z textů, Praha, Akademie výtvarných umění, 2009, P1-101.
Poslední úprava: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Metody výuky

Kurz probíhá formou přednášek a načítání povinné literatury k midtermu a závěrečné zkoušce.

Poslední úprava: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

Písemná práce v polovině semestru (30%), středa 3.4. 11:00 B103a

 

Náhradní termín midtermu pro ty, kteří se z legitimních důvodů nemohli dostavit na řádný termín:  středa, 10.4. 2024, 12:30 - 13:50, místnost C417

 

Část A: Teritoriální studia jako disciplína (20%)

Formát: Písemná akademická esej reflektující zadané povinné texty:

David Szanton: Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, 2004, Introduction (soubor je v SIS)

Zoran Milutinovic: Rebirth of Area Studies, 2021, Introduction (soubor je v SIS)

Část B: Základní pojmy z teritoriálních studií a příbuzných oborů (10%)

Formát: Krátká výstižná definice daného pojmu

 

Závěrečná ústní zkouška (70%)

 

Část 1: Osobnost a koncept (30%)Student si náhodně vybere jeden koncept a jednu osobnost a vysvětlí, proč jsou důležité a jaká debata je s nimi spojena.

Část 2: Reflexe literatury (20%)


Student si vybere libovolnou 1 knihu ze SISu, přečte ji, a na zkoušce vysvětlí její hlavní teze a souvislost s teritoriálními studiemi. Lze si vybrat i jinou celou jednu knihu, nicméně pro Vás musí být nová a musíte vysvětlit její relevanci pro teritoriální studia.

V SISu jsou dostupné a doporučuji například:

Kai-Fu Lee: AI Superpowers. China, Silicon Valley and the New World Order (2021), kapitola Tale of the Two Countries (str. 81-101).

Peter Andreas: Killer High. A History Of War in Six Drugs (2021), kapitola 3 Caffeinated Conflict.

Tony Judt: Postwar Europe, část From the House of the Dead (v SISu).

Colin Woodard: American Nations. A History of Eleven Regional Cultures in North America (2020), kapitola 27 (The Blue Nations), kapitola 28 (The Red Nations).

Část 3: Sledování nového média (20%)

 


Student si vybere libovolné 1 nové zahraniční médium. Na zkoušce krátce zhodnotí médium jako celek z hlediska prioritních témat a případného ideového zabarvení a je připraven uvést příklady konkrétních článků na podporu svých tvrzení.

 

 

 

Doporučené texty k dalšímu studiu :

 • Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe (vybrané pasáže): "Philosophical Method Of The Americans", http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch1_01.htm a "Some Reflections On American Manners" http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch3_14.htm
 • Martin Hollis and Steve Smith: Explaining and Understanding International Relations, Clarendon Paperbacks, 1991. Introduction (pp.1-15)
 • Edward Said: Orientalism, Vintage Books, 1979, Introduction (pp.1-31).
 • Postel, Sandra L; Wolf, Aaron T.: Dehydrating conflict. Foreign Policy 126 (Sep/Oct 2001): 60-67.
 • Roman Krznaric: The Power of Outrospection - http://www.thersa.org/events/rsaanimate/animate/power-of-outrospection
 • Gary Colombo, Robert Cullen, Bonnie Lisle (eds.), Rereading America. Cultural Contexts for Critical Thinking and Writing, Bedford/St.Martin´s, 2011, Chapter 5 True Women and Real Men
 • Volker Boege, Anne Brown, Kevin Clements, and Anna Nolan, On Hybrid Political Orders and Emerging States: State Formation in the Context of ‘Fragility’, Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management, Berlin, 2008.
 • TED Talk: Joseph Nye on global power shifts - http://www.ted.com/talks/joseph_nye_on_global_power_shifts.html
 • TED Talk: Benedetta Berti: The surprising way groups like ISIS stay in power - https://www.ted.com/talks/benedetta_berti_the_surprising_way_groups_like_isis_stay_in_power
 • Dani Rodrik: Sense and Nonsense in the Globalization Debate, Foreign Policy, No. 107. (Summer, 1997), pp. 19-37.
 • James L. Watson: Golden Arches East. Stanford University Press, 1997. Introduction.

 

 • Jutta Weldes: Constructing National Interests, Borderline, 1999. Introduction
 • Ian Morris: Why the West Rules - For Now. Farar, Straus and Giroux, 2011. Conclusions.
 • David Graeber: On Bullshit Jobs - available at: http://libcom.org/library/phenomenon-bullshit-jobs-david-graeber
 • Phillip Longman: Think Again: Global Aging, Foreign Policy, October 2010. 
 • Noam Chomsky: Understanding Power (edited by Peter J. Mitchell and John Schoeffel), Vintage, 2003. Part1: Democracy and Capitalism, Part 3: Education
 • Slavoj Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, Verso, 2009. It´s Ideology, Stupid!
 • Slavoj Zizek: Speech at Occupy Wall Street, October 2011, available at: http://www.versobooks.com/blogs/736
 • Szanton, David L., The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, University of California Press, 2004. Introduction

Ekonomické souvislosti:

 • Thomas Friedman: The Lexus and the Olive Tree, Anchor Books, 2000, The New System.

Kultura a civilizace:

 • Samuel Huntington: The Clash of Civilizations, Foreign Affairs, 1993.
 • Edward Said: Clash of Ignorance. Reply to Huntington, oba zdroje z Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge: The Geopolitics Reader, 2nd Edition, Routledge, 2006.

Demografie:

 • Reiner Munz: Demography and Migration. Outlook for the 21st century. Migration Policy Institute, 2014.

Nacionalismus a teritoriální studia:

 • Benedict Anderson: Fictional Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 1991, Introduction (pp.1-9), The Origins of National Consciousness (pp. 37-47) AN 1056.
 • Graeme Wood, Limbo World, Foreign Policy, January/February 2010.

Demokracie, tranzice a tranformace:

 • Guillermo O'Donnell a Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions anout Uncertain Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), kapitoly 1, 2 a 3 (str. 3-36).

Čtvrtá průmyslová revoluce: 

 • Klaus Schwab, "The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond", World Economic Forum, January 14, 2016. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

 

Poslední úprava: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (08.04.2024)
Sylabus

 

Týden 1

Koncepční úvod do teritoriálních studií - Rámec a limity

 • Co jsou to teritoriální studia (area studies)?
 • Proč má smysl teritoriální studia studovat? K čemu jsou vlastně dobré?
 • Jakými otázkami se především zabývají?
 • Jakými otázkami se především nezabývají?
 • Jakou roli hraje v teritoriálních studiích porovnávání a komparace?
 • Jak vznikly a jaké jsou důležité milníky v jejich vývoji?
 • Jakou hrála ve vývoji teritoriálních studií roli studená válka?
 • Kam by se daly zařadit v kontextu ostatních vědních disciplín?
 • K čemu jsou teritoriální studia dobrá?
 • Jaké otázky nám mohou pomoci zodpovědět?
 • K čemu naopak příliš dobrá nejsou?
 • Kde jsou limity relevantních výzkumných otázek?
 • Jakým způsobem lze zjednodušovat komplexní problémy?
 • Jaká jsou úskalí tohoto procesu?
 • Proč je důležitý teritoriální kontext obecných problémů?
 • Jak lze porovnávat závěry relevantní pro jednotlivé regiony?
 • Existují díla v antickém světě, která lze označit za předchůdce teritoriálních studií? Pokud ano, tak jaká? Co je na nich z dnešního pohledu zajímavého?
 • Existují díla ve středověku, která lze označit za předchůdce teritoriálních studií? Pokud ano, tak jaká? Co je na nich z dnešního pohledu zajímavého?
 • Jaký má pro teritoriální studia význam Charles Montesquieu? O čem jsou jeho Perské listy (Lettres persanes)? Jaké myšlenky jsou relevantní pro teritoriální studia v díle O duchu zákonů (De l'Esprit des Lois)?
 • Kdo byl Alexis de Tocqueville?
 • Proč byl významný z hlediska vývoje teritoriálních studií?
 • Co je hlavním námětem jeho knihy Demokracie v Americe?
 • Co mu na tehdejší Americe připadá pozitivní a co naopak negativní?
 • Co je to proxemika?
 • Čím je slavná škola Bauhaus?
 • Co je to ulmská stolička?
 • Jak navazuje IKEA na myšlenky Bauhausu?
 • Kdo to byli Walter Gropius? Ludwig Mies van der Rohe? Lazslo Moholy-Nagy?
 • Jaké jsou politické souvislosti působení Bauhausu?
 • Na jakých myšlenkách byl postaven funkcionalismus?
 • Čím se vyznačuje postmoderní architektura?
 • Kdy a proč proběhla velká přestavba Paříže?
 • Jaké jsou různé modely organizace města?
 • Co je to lineární město?
 • Kdo to byl Ebenezer Howard?
 • Na čem je založen koncept Zahradního města?
 • Jak ovlivňil urbanismus Le Corbusier?
 • Jak souvisí Corbusier s panelákem?
 • Proč bylo vystavěno město Brasília? Jaké byly hlavní urbanistické myšlenky, na kterých bylo založeno?
 • Kdo to byli Oscar Niemayer, Lúcio Costa?
 • Jaké jsou hlavní problémy amerického urbanismu?
 • Jaký je v americkém kontextu rozdíl mezi tzv. downtownem a předměstími?
 • Co je to sídelní kaše?

Doporučené texty

Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe (vybrané pasáže): Philosophical Method Of The Americans: http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch1_01.htm, Some Reflections On American Manners: http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch3_14.htm

Robert H. Bates, "Area studies and the discipline: a useful controversy?" Political Science & Politics, 30, 2, June 1997, 166-170.

Další odkazy:

 • RSA Animate - Changing Education Paradigms http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&feature=relmfu
 • Xenofon: Anabasis, Full text at: http://www.gutenberg.org/files/1170/1170-h/1170-h.htm
 • John Canning: Interdisciplinary teaching and learning in Area Studies (Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies, July 1, 2004, k dispozici na: www.llas.ac.uk/resources/paper/2134
 • Bruce Cumings: Boundary Displacement: Area Studies and International Studies during and after the Cold War, Bulletin of Concerned Asia Scholars, Vol. 29, 1997, k dispozici na: http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/cumings2.htm
 • Christina Larson: Chicago on the Yangtze. Welcome to Chongqing, the biggest city you've never heard of. Foreign Policy, September/October, 2010. http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/16/chicago_on_the_yangtze?page=full Text také uploadovan do SISu.

 

Týden 2

Obecná část: Systematizace zkoumání v sociálních vědách a teritoriální studia

 

 • Jaké jsou základní způsoby poznávání okolního světa?
 • Jak se liší sociální vědy od věd přírodních? Jak se liší od věd humanitních?
 • V čem spočívají hlavní limity zkoumání a omezení přírodních věd?
 • V čem spočívají hlavní limity zkoumání a omezení humanitních věd?
 • V čem spočívají hlavní limity zkoumání a omezení sociálních věd?
 • Jaké vědy se obvykle řadí mezi sociální, a jaké jsou mezi nimi souvislosti?
 • Jaké je postavení teritoriálních studií v rámci sociálních věd?
 • Jak se formuluje vědecký problém v rámci teritoriálních studií?
 • Jaká témata jsou pro teritoriální studia adekvátní?
 • Co je to vědecká hypotéza?
 • Jaký význam má vyvratitelnost hypotézy?
 • Co je to normativní hledisko? Jaký má ve vědeckém zkoumání význam?
 • Co to znamená wikipedizace znalostí? Jaké má výhody a jaké má nevýhody?

Představení diskuse: Historický vs. politologický přístup k sociální realitě

 • V čem spočívá historický přístup ke zkoumání okolního světa?
 • V čem spočívá politologický přístup ke zkoumání okolního světa?
 • K čemu každý z nich směřuje?
 • Jaké jsou mezi nimi hlavní rozdíly?
 • Jaké lze mezi nimi najít shodné prvky?
 • Oborová souvislost: Teritoriální studia a historie, teritoriální studia a politologie
 • Jaká je pozice teritoriálních studií ve vztahu s historií a politologií?
 • Lze oba přístupy v teritoriálních studiích kombinovat?
 • Jaké jsou možné příklady prací z těchto oborů?

Praktická část: Energetika a teritorium

 • Kolik je přibližně celková světová spotřeba energie v megawatech?
 • Který zdroj je nejvíce využívaný?
 • Kolik procent světové spotřeby pokrývá jaderná energie?
 • Jaký je v současné době největší zdroj energie z obnovitelných zdrojů?
 • Co je to tzv. energetická intenzita?
 • Kolik litrů je v jednom barelu ropy?
 • Které země jsou součástí OPECu?
 • Které státy patří k největším exportérům (importérům, spotřebitelům) ropy?
 • Kolik ropy přibližně dovezou (vyvezou, vyrobí, spotřebují)?
 • Které státy mají největší zásoby ropy (zemního plynu?)
 • Které státy produkují nejvíce zemního plynu?
 • Které státy vyvážejí nejvíce uhlí?
 • Které státy mají největší zásoby uhlí?
 • Které státy mají na svém území jaderné reaktory?
 • Kde se ve větším rozsahu těží uran?

Doporučené texty:

 • Postel, Sandra L; Wolf, Aaron T.: Dehydrating conflict. Foreign Policy 126 (Sep/Oct 2001): 60-67.
 • Martin Hollis and Steve Smith: Explaining and Understanding International Relations, Clarendon Paperbacks, 1991. Introduction (pp.1-15)
 • Roman Krznaric: The Power of Outrospection - http://www.thersa.org/events/rsaanimate/animate/power-of-outrospection

Další zdroje:

 • Frederic W. Mayer: Interpreting NAFTA. Science and Art of Political Analysis, Columbia University Press, 1998. Introduction (pp. 12-25)
 • David E. McNabb: Research Methods for Political Science. Quantitative and Qualitative Methods, M.E. Sharpe, 2004. (pdf k dispozici v SISu)

 

 

 

 

Týden 3

Obecná část:

Problém limitů poznání v aplikaci na teritoriální studia

 • Co je to epistemologie?
 • Jak si můžeme být úplně jisti, že něco je pravda?
 • Jak lze zmenšit nejistotu v rámci analýzy?
 • Jaké typy zdrojů poznání existují?
 • Jaké zdroje lze považovat za věrohodné, jaké nikoliv?
 • Jaké jsou limity a omezení konspiračních teorií?
 • Jakým způsobem mohou ovlivňovat proces poznání naše předsudky?
 • Jakým způsobem mohou ovlivňovat proces poznání naše skrytá východiska?
 • Kdo to byl Thomas Kuhn?
 • Proč je důležitá jeho kniha Struktura vědeckých revolucí?

Představení diskuse: Pozitivismus vs. postpozitivismus

 • Co je to pozitivismus? Jaké jsou jeho cíle?
 • Co je to postpozitivismus? Čeho chce dosáhnout?
 • Jaké jsou limity a omezení pozitivistického přístupu?
 • Jaké jsou limity a omezení postpozitivistického přístupu?
 • Co je to konstruktivismus? Z jakých východisek především vychází?
 • Jaké jsou politické souvislosti sporů mezi pozitivismem a postpozitivismem?
 • Jak se spory mezi pozitivismem a postpozitivismem projevují v teritoriálních studiích?
 • Co je to diskurzivní analýza? K čemu je dobrá?
 • Jaké jsou základní teze postpozitivismu?
 • Proč je samotné pojmenování a klasifikace v podstatě mocenským nástrojem?
 • Jaká je možná aplikace postpozitivistického přístupu na politickou geografii?
 • Co je to sekuritizace?
 • Co je to dominantní diskurz?
 • V čem spočívá hlavní rozdíl mezi pozitivismem a postpozitivismem?
 • Co je to normativní hledisko?

Praktická část:

Gender a geografie

 • Co jsou to maquiladory? Proč zaměstnávají více ženy?
 • Ve kterých zemích jsou ženy nuceny pracovat v zemědělství?
 • Ve kterých zemích pracuje velké procento žen v průmyslu?
 • Kdo patří k předním teoretikům feminismu?
 • Ve které zemi je celkově nejvíce nevzdělaných žen?
 • Ve kterých zemích byste čekali velké rozdíly mezi vzděláním dívek a chlapců na základích (středních) školách?
 • Jaké jsou hlavní příčiny zabíjení čerstvě narozených dívek?
 • Kolik se odhaduje, že je v Indii zabito čerstvě narozených dívek?
 • Ve kterých zemích je celkově více mužů než žen?
 • Proč není práce žen často zahrnuta do oficiálních statistik?
 • Proč je problematika genderu důležitá pro rozvojovou tematiku?
 • Ve kterých zemích byste čekali vyšší procento ekonomicky aktivních žen?

Doporučené texty:

 • Edward Said: Orientalism, Vintage Books, 1979, Introduction (pp.1-31).
 • Gary Colombo, Robert Cullen, Bonnie Lisle (eds.), Rereading America. Cultural Contexts for Critical Thinking and Writing, Bedford/St.Martin´s, 2011, Chapter 5 True Women and Real Men

Další zdroje:

 •  Jenny Lunn: Global perspectives in Area Studies: a complacent or creative response? | Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies, May, 2006, k dispozici na: http://www.llas.ac.uk/resources/gpg/2503

 

Týden 5

Teritoriální studia a mezinárodní vztahy - Vznik státu, geopolitika a světový řád

 • Jaká je souvislost mezi teritoriálními studii a mezinárodními vztahy?
 • Proč má význam se touto souvislostí zabývat?
 • Jaké jsou hlavní teoretické směry uvažování o mezinárodních vztazích?
 • Jakým způsobem ovlivňují specifické podmínky v jednotlivých oblastech mezinárodní vztahy obecně?
 • K čemu je dobré teoretické uchopení mezinárodních vztahů?
 • V čem byl revoluční Vestfálský mír z hlediska koncepce moderního státu?
 • Jaké jsou hlavní rysy národního státu?
 • Jaké důsledky měla koncepce národního státu pro mezinárodní vztahy?
 • Jak ovlivnila vznik moderního národního státu průmyslová revoluce?
 • Jaký přínos pro geopolitku měl Alfred Thayer Mahan?
 • Co je to teorie tzv. heartlandu?
 • Jaké měla důsledky pro politiku Velké Británie?
 • Co je to geografický determinismus?
 • Jakou představu o geopolitice měl Nicholas Spykman?
 • Co je to organická teorie státu? Jak souvisí s konceptem Lebensraumu?
 • Jaké jsou základní koncepty německé geopolitické školy formulované Johanem Rudolfem Kjellénem?
 • Čím byl významný Karl Haushofer? Jak ovlivnil německou zahraniční politiku?
 • V čem by se německá a angloamerická geopolitická škola zřejmě shodly?
 • Jaké jsou základní teze idealistické školy v mezinárodních vztazích?
 • Jaké jsou hlavní myšlenky Hugo Grotia a Woodrowa Wilsona s ohledem na mezinárodní vztahy?
 • Co je to neoliberální institucionalismus?
 • Jaké jsou základní teze realistické školy, z čeho vychází?
 • Jaký byl hlavní přínos Hanse Morgenthaua a Kennetha Waltze pro teorii mezinárodních vztahů?
 • Jak lze podle příznivců realistické školy zajistit mír?
 • Jak se změnilo uvažování o geopolitice za Studené války?
 • Jakou roli v ní hrála geografie?

 Představení diskuse: Realismus v. idealismus

 • Co je to realismus v mezinárodních vztazích? Jaká jsou jeho hlavní východiska?
 • Co je to idealismus v mezinárodních vztazích? Jaká jsou jeho hlavní východiska?
 • Jaké jsou výhody jednotlivých přístupů? Co dokáží nejlépe vysvětlit?
 • Jaké jsou omezení jednotlivých přístupů? Co mají největší problémy vysvětlit?
 • Jaké jsou politické souvislosti těchto dvou přístupů? K jakým konkrétním politikám vedou?
 • Jaké jsou další přístupy k mezinárodním vztahům?
 • Jakým způsobem ovlivňuje teritoriální kontext teoretické problémy?

Doporučené texty:

 • Volker Boege, Anne Brown, Kevin Clements, and Anna Nolan, On Hybrid Political Orders and Emerging States: State Formation in the Context of ‘Fragility’, Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management, Berlin, 2008.
 • Jutta Weldes: Constructing National Interests, Borderline, 1999. Introduction
 • Walter Mead: The Carter Syndrome, Foreign Policy, January 4, 2010, k dispozici v SISu i na: http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/01/04/the_carter_syndrome

Doporučené:

Další odkazy:

 • TED Talk: Joseph Nye on global power shifts - http://www.ted.com/talks/joseph_nye_on_global_power_shifts.html
 • TED Talk: Benedetta Berti: The surprising way groups like ISIS stay in power - https://www.ted.com/talks/benedetta_berti_the_surprising_way_groups_like_isis_stay_in_power
 • RSA Animate - Drive: The surprising truth about what motivates us: http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc
 • Conversations with History: Joseph S. Nye, UCtelevision, k dispozici na: http://www.youtube.com/watch?v=PeaFWKUzxbI&feature=related
 • Conversations with History: John Mearsheimer, UCtelevision, k dispozici na: http://www.youtube.com/watch?v=AKFamUu6dGw&feature=related
 • Conversations with History: Kenneth Waltz, UCtelevision, k dispozici na: http://www.youtube.com/watch?v=F9eV5gPlPZg&feature=channel

 

 

Týden 6

Teritoriální studia a celosvětová ekonomická provázanost - Příznivci a odpůrci globalizace

 

 • Jakým způsobem ovlivňují ekonomické faktory politický systém?
 • Jakým způsobem ovlivňuje politický systém ekonomiku?
 • Jak se projevuje ekonomická provázanost v různých teritoriálních kontextech a regionech?
 • Co je to Washingtonský konsensus?
 • V čem spočívají hlavní výhody volného trhu?
 • Jaké skupiny obyvatel jsou systémem volného trhu ohroženy? Jaké skupiny z něj zpravidla profitují?
 • Jaké jsou politické souvislosti prosazování volného trhu?
 • Jaké přímé a nepřímé důsledky má celosvětová ekonomická provázanost?
 • Jakou roli hraje ve světové ekonomice energie a energetické zdroje?
 • Kolik procent celkového světového bohatství drží nejbohatší jedno procento obyvatel?
 • Kolik bohatství připadá v průměru na jednoho obyvatele Zeměkoule?
 • Je Západní Evropa čistým exportérem nebo importérem?
 • Jaká je pozice USA v zahraničním obchodu?
 • Porovnejte státy z hlediska otevřenosti vůči dovozu. Je celkový objem obchodu s výrobky vyšší než objem obchodu s palivy a nerostnými surovinami?
 • Kam se vyváží nejvíce zboží z Afriky? Kam ze Středního východu?
 • Která země je největším vývozcem zboží na světě?
 • Která je největším dovozcem?
 • Jaká je struktura obchodu mezi Čínou a Afrikou?
 • Který region má nejvyšší podíl na vývozu výrobků?
 • Který region má nejvyšší podíl na vývozu železa a oceli?
 • Které státy patří mezi čisté vývozce automobilů?
 • Kudy procházejí hlavní trasy lodní dopravy?
 • Jak dlouho přibližně trvá dopravit kontejner z Číny do Evropy?
 • Co je to TEU?
 • Kolik přibližně stojí dopravit 1 TEU z Číny na západní pobřeží USA?
 • Je větší kapacita Suezského nebo Panamského průplavu?

 

Představení diskuse: Příznivci a odpůrci globalizace

 Jaké jsou hlavní argumenty příznivců globalizace? Jaké jaké k nim existují protiargumenty?

 • Jaké jsou hlavní argumenty odpůrců globalizace? Jaké jaké k nim existují protiargumenty?
 • Jakým způsobem ovlivnila finanční krize z roku 2008 debatu o globalizaci?
 • Jakým způsobem ovlivňuje rychlý růst Číny debatu o globalizaci?

 

Doporučené texty:

 

 • Dani Rodrik: Sense and Nonsense in the Globalization Debate, Foreign Policy, No. 107. (Summer, 1997), pp. 19-37.
 • James L. Watson: Golden Arches East. Stanford University Press, 1997. Introduction.

 Další odkazy:

 • Milton Friedman Debates Naomi Klein, http://www.youtube.com/watch?v=g2kTy7glZ9s
 • David Harvey, RSA Animate - Crises of Capitalism, http://www.youtube.com/watch?v=qOP2V_np2c0&feature=related
 • Foreign Policy, Prime Numbers, Megacities: http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/16/prime_numbers_megacities
 •  RSA Animate: School kills creativity - Ken Robinson: http://www.youtube.com/watch?v=hkPvSCq5ZXk&feature=related

 

 

 

Týden 7

Kulturní okruhy v návaznosti na teritorium - Geopolitika náboženství a migrace

 

 • Jak lze definovat kulturu?
 • Proč je důležité zabývat se v teritoriálních vztazích kulturou?
 • Jaký má kultura vliv na ekonomiku?
 • Jaký má kultura vliv na politiku?
 • Jaký má kultura vliv na mezinárodní vztahy?
 • Je kultura důležitějším faktorem než ekonomická základna?
 • Co je to multikulturalismus? Jaké v rámci něj probíhají koncepční debaty?
 • Na čem je založena myšlenka střetu civilizací podle Samuela Huntingtona?
 • Představení diskuse: Huntington vs. Fukuyama, Huntington vs. Said
 • Kdo to byl Samuel Huntington? Co je postatou jeho knihy Střet civilizací? Jaké jsou v ní hlavní argumenty?
 • Kdo to je Francis Fukuyama? Co je podstatou jeho knihy Konec historie a poslední člověk? Jaké jsou v ní hlavní argumenty?
 • Jaké jsou politické souvislosti sporu mezi Huntingtonem a Fukuyamou?
 • Jaké jsou politické souvislosti sporu mezi Huntingtonem a Saidem?

 

Analytická vsuvka: Geopolitika náboženství

 

 • Na která teritoria si dělají světová náboženství politické nároky?
 • Jak můžeme z geopolitického hlediska vnímat svatá místa?
 • Co je chalífát?
 • Co byla Balfourova deklarace?
 • Proč je důležité znát rozdíl mezi šiitskými a sunnitskými muslimy?

 

Analytická vsuvka: Migrační toky

 

 • Jaké probíhaly nejdůležitější migrační toky v historii?
 • Které státy zažívají vysokou míru imigrace?
 • Které státy zažívají vysokou míru emigrace?
 • Ve kterých státech je největší procento migrantů v porovnání s ostatní populací?
 • Ve kterých státech je největší množství vnitřních migrantů?
 • Jaké jsou přibližné počty imigrantů ve Francii, Španělsku, Velké Británii, Německu, Spojených státech?
 • Kolik uprchlíků se usadilo v Jordánsku či Libanonu?
 • Jaká je celková populace migrantů celosvětově?

 

Doporučené texty:

 

 • Samuel Huntington: The Clash of Civilizations, Foreign Affairs, 1993.
 • Edward Said: Clash of Ignorance. Reply to Huntington, oba zdroje z Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge: The Geopolitics Reader, 2nd Edition, Routledge, 2006.

 

Další odkazy:

 

 

 

Týden 8

Vědecká metoda a vliv demografie na politické a hospodářské procesy

 • Proč stojí za to se daným tématem zabývat?
 • Zabýval se už někdo příbuzným tématem a k čemu eventuelně došel?
 • Jak lze téma zařadit v rámci teritoriálních studií a dalších oborů?
 • Na jakou základní otázku hledá výzkum odpověď? Alternativně: Jakou hlavní tezi má výzkum prokázat?
 • Jakým způsobem lze při samotném výzkumu postupovat?
 • Jaká by mohla být základní navrhovaná osnova práce?
 • Co se můžeme nakonec dozvědět a k čemu to bude v širším smyslu dobré?

Analytická vsuvka: Politická demografie a teritoria

 • Jaká je přibližná velikost nejdůležitějších zemí podle počtu obyvatel?
 • Kde jsou oblasti s nejvyšším růstem populace?
 • Co je to demografická pyramida?
 • Co je to tzv. demografická transformace?
 • Jaký je celkový počet obvyvatel Země?
 • Jaký je počet obyvatel jednotlivých kontinentů?

Doporučené texty:

 • Reiner Munz: Demography and Migration. Outlook for the 21st century. Migration Policy Institute, 2014.
 • Harm de Blij: Why Geography Matters, Oxford University Press, 2005, kapitoly "A Future Geography of Human Population" a "Russia: Trouble on the Eastern Front" (oba úryvky jsou naskenován v systému SIS)
 • Phillip Longman: Think Again: Global Aging, Foreign Policy, October 2010.  

Doporučené odkazy:

 

Týden 9.

Problematika identity - Suverenita, nezávislost, nacionalismus, komunity, kultury, regiony

 • Co je to státní suverenita? Jak se projevuje?
 • Co potřebuje politický útvar, aby se mohl nazývat nezávislým státem?
 • Jaký je rozdíl mezi formální a neformální nezávislostí?
 • V čem znamenal moderní nacionalismus důležitý přelom v uvažování?
 • Jak lze definovat národ?
 • Jakou roli hraje v definici národa jazyk?
 • Co je to právo na sebeurčení národů?
 • Jak se liší národ od komunity?
 • Jak se liší národ od civilizačního okruhu?
 • Co je to Západ? Jak je možné jej definovat? Čím se především liší od zbytku světa?
 • Kdo to byl Benedict Anderson? Jaké jsou jeho důležité teze týkající se národů a národních států?

Představení diskuse: Kosovo vs. Jižní Osetie

 • Kdo uznává a kdo neuznává nezávislost Kosova? Proč?
 • Kdo uznává a kdo neuznává nezávislost Jižní Osetie? Proč?
 • Oborová souvislost: Teritoriální studia a nacionalismus, regionalismus

Analytická vsuvka: Volební geografie

 • Co je to gerrymandering?
 • Jak můžete volební geografií nějakou skupinu voličů poškodit?
 • Jak jí naopak můžete pomoci?
 • Jakým způsobem zkresluje velikost volebního obvodu rozdělování mandátů?
 • Kde je geograficky bašta levicových stran ve Španělsku?
 • Kde je v České republice?
 • Na čem je postavený volební systém "single transferable vote"?
 • Kde je geografická základna Liberální strany v Austrálii?
 • Co je to "mixed member proportional representation"?

Doporučené texty:

 • Benedict Anderson: Fictional Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 1991, Introduction (pp.1-9), The Origins of National Consciousness (pp. 37-47) AN 1056.
 • Graeme Wood, Limbo World, Foreign Policy, January/February 2010.

 

 

Alternativní týden: Politické a hospodářské režimy - Tranzice a tranformace - Guest Lecture Jan Hornát

 

 • Co je demokracie a proč ji "šíříme"?
 • Jak probíhá tranzice z autoritářského režimu k demokratickému? Jaké jsou kritické momenty a klíčoví aktéři?
 • Byl konec studené války výhrou liberální demokracie a tržního hospodářství? Co tvrdil Francis Fukuyama?
 • Co je tzv. washingtonský konsenzus? Co je tzv. pekingský konsenzus?
 • Kolik finančních prostředků je věnováno podpoře a šíření demokracie?
 • Jak zapadá strategie šíření demokracie do rozvojové pomoci?
 • Jaký má EU vztak ke svému "sousedství"?
 • Válčí mezi sebou demokratické státy?
 • Co tvrdí tzv. modernizační teorie? Kdy společnost začne požadovat politická práva?
 • Jak definoval demokracii Robert Dahl?
 • Je demokracie "kompatibilní" s "nezápadními" hodnotovými systémy?
 • Co myslel Fareed Zakaria termínen "neliberální demokracie"?
 • Kolik bylo na světě demokratických režímů v roce 1975 podle Freedom House? Kolik v roce 2015?

 

Představení diskuze: Minimalistická versus maximalistická definice demokracie

 

 • Jak definoval demokracii ekononom Joseph Schumpeter?
 • Jaký je největší přínos demokracie podle Karla Poppera?
 • Co jsou aktivní a pasivní občanská práva?
 • Jaké svobody musí zaručovat liberální demokracie podle Larryho Diamonda?

 

Analytická vsuvka: Co znamenalo tvz. Arabské jaro a jak na něj reagovala EU a Spojené státy?

 

 • Jaké faktory měly vliv na mobilizaci občanů v arabských zemích?
 • Po čem demonstranti "volali"? Byla to demokracie?
 • Proč chce EU v oblasti asistovat s budováním "hluboké a udržitelné demokracie"?
 • Jakou roli hrála demografie a náboženství?
 • Jaké nástroje mají USA a EU k dispozici na podporu demokracie v oblasti?
 • Jak se od té doby změnila geopolitika regionu?

 

Texty:

 

 • Guillermo O'Donnell a Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), kapitoly 1, 2 a 3 (str. 3-36).
 • TED Talk: Eric X. Li, "The Tale of Two Political Systems" - https://www.ted.com/talks/eric_x_li_a_tale_of_two_political_systems.

 

Doporučené:

 

 • Miroslav Vaněk a Pavel Mücke, Velvet Revolutions: An Oral History of Czech Society (Oxford: Oxford University Press, 2016). Přístupné elektronicky v jinonické knihovně.
 • Thomas Carothers, "Think Again: Arab Democracy", Foreign Policy, March 10, 2011.
 • TED Talk: Ivan Krastev, "Can Democracy Exist Without Trust?" - https://www.ted.com/talks/ivan_krastev_can_democracy_exist_without_trust.

 

Alternativní týden 12. Vliv "čtvrté průmyslová revoluce" na teritorium a koncept hybridní války (3.1.2018)

 • Jaké jsou projevy "čtvrté průmyslové revoluce" a které regiony a zeměm ji zažívají nejintenzivněji?
 • Jak ovlivňují digitální média mezilidské vztahy?
 • Jak budou muset vlády reagovat na stále intenzivnější prostupování digitálních technologií do všedních životů?
 • Co za nás budou dělat roboti a jak se toto promítne do naší koncepce zaměstnanosti?
 • Jak ovlivní digitální technologie prostor a urbanismus?
 • Co je inkluzivní růst? Proč je tento termín důležitý pro stabilitu společenských a politických systémů?
 • Kdo nese odpovědnost za nehodu způsobenou samořiditelným automobilem?
 • Jaký vliv mají sociální média na fungování a stabilitu demokracie?
 • Jak mění digitální technologie naše pojetí hranic?
 • Co je Průmysl 4.0?
 • Kde jsou hranice svobody na internetu?

Analytická vsuvka: Digitální technologie a válka - koncept tzv. hybridní války, dezinformační kampaň

 • Jak definujeme hybridní válku? Existuje vůbec?
 • Jak a proč státy vedou proti sobě dezinformační kampaně?
 • Jak se lze bránit proti dezinformačním kampaním?
 • Proč se bude válčit ve vesmíru?
 • Co je to Stuxnet? Kdo jej vytvořil a proč?

Texty:

 • Klaus Schwab, "The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond", World Economic Forum, January 14, 2016. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/.
 • TED Talk: Ralph Langner, "Cracking Stuxnet, a 21st-century cyber weapon". https://www.ted.com/talks/ralph_langner_cracking_stuxnet_a_21st_century_cyberweapon.
 • Edward Lucas and Peter Pomeranzev, "Defending and Ultimately Defeating Russia’s Disinformation Techniques", Center for European Policy Analysis, August 2016. https://cepa.ecms.pl/files/?id_plik=2713

Doporučené:

 • TED Talk: David Autor, "Why are there still so many jobs?". https://www.ted.com/talks/david_autor_why_are_there_still_so_many_jobs. 
 • Vyacheslav Polonski, "The biggest threat to democracy? Your social media feed", World Economic Forum, August 4, 2016. https://www.weforum.org/agenda/2016/08/the-biggest-threat-to-democracy-your-social-media-feed/.
 • TED Talk: Olivier Scalabre, "The next manufacturing revolution is here". http://www.ted.com/talks/olivier_scalabre_the_next_manufacturing_revolution_is_here.
 • Daniel Runde, "Is America Ready for the ‘Fourth Industrial Revolution’?" Foreign Policy, April 4, 2016. http://foreignpolicy.com/2016/04/04/is-america-ready-for-the-fourth-industrial-revolution/.

 

Alternativa: Týden 13. Kritika stávajícího stavu (5.1.2017)

 • Jaké jsou možné důvody pro kritiku stávajícího stavu?
 • Kdo je to Noam Chomsky? Jaké jsou jeho známé teze ohledně mezinárodního systému?
 • Kdo je to Naomi Klein? Jaké jsou její teze ohledně světové ekonomiky?
 • Kdo je to Slavoj Žižek? Jaké jsou jeho známé teze ohledně mezinárodního systému?
 • Jak souvisí kritika stávajícího stavu s teritoriálními studii? Jak se dá aplikovat?
 • Jaká jsou další možná východiska pro kritiku stávajícího stavu?
 • Jakou roli hraje v kritice morálka?
 • Jaké existují alternativy pro politické uspořádání?
 • Mají tyto alternativy teritoriální rozměr?

Představení diskuse: Žižek vs. Paul Krugman

 • Co vadí na současném sociopolitickém systému Slavoji Žižekovi? Čím by ho nejraději nahradil?
 • Co se na současném sociopolitickém systému líbi Paulu Krugmanovi? Jaké jsou jeho hlavní argumenty?
 • Oborová souvislost: Teritoriální studia a kritické teorie

Představení diskuse: Rational choice vs. teritoriální kontext

 • Co je to teorie racionální volby? Na jakých předpokladech je založená teorie her? Co je to vězňovo dilema?
 • Co to znamená "homo economicus"?
 • Co říká behaviorální ekonomie o homo economicus?
 • Jak souvisí teorie racionální volby s teritoriálními studii? Proč je mezi oběma přístupy konceptuální rozpor?
 • Jak se počítá Human Development Index?
 • Co je to Gini index?
 • Kdo to je Immanuel Wallerstein? Jaké jsou jeho hlavní teze? Proč jsou důležité?
 • Co je to světový ekonomický systém? Od kdy se vytvářel?
 • Co znamená v politické ekonomii rozdělení na centrum a periferii?
 • Proč je periferní postavení nevýhodné? Jak ovlivňuje periferní postavení politický systém v dané zemi?
 • Jak souvisí světový systém se sociální nerovností?
 • V čem spočívá hlavní kritika kolonialismu? Čím ho naopak obhajovali jeho zastánci?
 • Jaké má kolonialismus důsledky dnes? Jak se odlišují ve vazbě na jednotlivá teritoria?
 • Představení diskuse: Immanuel Wallerstein vs. Ronald Dore
 • Vysvětluje světový systém fungování okolního světa dostatečně? Čím se nezabývá?
 • Jak se liší kapitalismus ve Spojených státech a v Evropě? Jakou roli hraje v těchto rozdílech politika?
 • Jaké oblasti se dokázaly vymanit z periferního postavení? Jakým se to naopak nedaří?
 • Oborová souvislost: Teritoriální studia a historie, politická ekonomie
 • Praktická vsuvka: Postkoloniální organizace
 • Jaké jsou hlavní postkoloniální organizace?
 • V čem spočívají jejich vazby?
 • Jaký je vliv původních mateřských zemí v bývalých koloniích?
 • Kterým územím v podstatě vyhovuje jejich závislý statut?

Texty:

Další odkazy:

 • Slavoj Žižek: On Violence, Profile Books, 2008, pp. 8-33.
 • Noam Chomsky on Manufacturing Consent, http://www.youtube.com/watch?v=tFUVhZJJhgA
 • Noam Chomsky Interview on CBC (Part 1 of 2): http://www.youtube.com/watch?v=10rTPSSmOFw
 • Slavoj Žižek on toilets and ideology (pouze pro starší 18 let, případně v doprovodu rodičů): http://www.youtube.com/watch?v=AwTJXHNP0bg&p=EE4AB6EA761CF9F0&playnext=1&index=8
 • Frantz Fanon: Wretched of the Earth, Grove Press, 1963 (Conclusion)
 • Oxfam: Rigged Rules and Double Standards, Introduction, Executive Summary, k dispozici na www.oxfam.org.uk/resources/policy/trade/downloads/trade_report.pdf
 • Jean-Paul Sartre 1961, Preface to Frantz Fanon's "Wretched of the Earth": http://www.marxists.org/reference/archive/sartre/1961/preface.htm
 • Immanuel Wallerstein on the end of Capitalism: http://www.youtube.com/watch?v=nLvszWBf6BQ
 • John Scott: Rational Choice Theory, in: Understanding Contemporary Society: Theories of The Present, edited by G. Browning, A. Halcli, and F. Webster. (Sage Publications, 2000). K dispozici na: http://privatewww.essex.ac.uk/~scottj/socscot7.htm
Poslední úprava: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (07.03.2024)
Vstupní požadavky

Přijetí na VŠ, schopnost číst texty v anglickém jazyce, schopnost psát srozumitelné texty v češtině.

Poslední úprava: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Požadavky k zápisu

Studenti se na předmět zapisují pomocí univerzitního systému SIS, https://is.cuni.cz/studium/

Poslední úprava: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK