PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie ve společenských vědách - JTB002
Anglický název: Theory in Social Science
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 135 / neurčen (170)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JTB030, JTB031, JTB021, JTB016, JTB017, JTB029, JTB019, JTB020, JTB026, JTB027, JTB028, JTB018
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (12.09.2022)
Předmět stručně přibližuje dějiny vědy a vznik teorií ve vědě a ve společenských vědách. Následně představí vybrané základní teoretické proudy společenských věd.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (04.10.2022)

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s tím, co považujeme za vědu a její systém. Ukáže, jak se tvoří teorie v různých vědách. Na příkladu několika směrů ukáže, jak mohou být teorie aplikovány.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (04.10.2022)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

 

Zkouška se koná distančně a budou vyhlášeny maximálně 4 zkouškové termíny. Přihlášení na termíny proběhne skrze SIS. 

 

Průběh zkoušky:

Zkouška se bude spočívat ve zodpovězení 2-4 otázek k četbě.  

Zkouška bude trvat 60-90 minut s ohledem na rozsah textu a proběhne (pokud pandeická situace dovolí) prezenčně v Pekařské.

Poznámka:

Forma zkoušky - prezenční nebo distanční - bude upřesněna v průběhu semestru s ohledem na pandemickou situaci.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (12.09.2022)

Metodou výuky je prezenční přednáška. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (04.10.2022)

Zkouška bude vycházet z povinné četby uvedené v moodlu předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK