PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie ve společenských vědách - JTB002
Anglický název: Theory in Social Science
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 135 / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Je prerekvizitou pro: JTB030, JTB031, JTB016, JTB017, JTB018, JTB021, JTB020, JTB026, JTB027, JTB028, JTB029, JTB019
Anotace
Předmět stručně přibližuje dějiny vědy a vznik teorií ve vědě a ve společenských vědách. Následně představí vybrané základní teoretické proudy společenských věd.
Poslední úprava: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s tím, co považujeme za vědu a její systém. Ukáže, jak se tvoří teorie v různých vědách. Na příkladu několika směrů ukáže, jak mohou být teorie aplikovány.

Poslední úprava: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

 

Zkouška se koná distančně a budou vyhlášeny maximálně 4 zkouškové termíny. Přihlášení na termíny proběhne skrze SIS. 

 

Průběh zkoušky:

Zkouška se bude spočívat ve zodpovězení otázek k četbě.  

Zkouška bude trvat 60-90 minut s ohledem na rozsah textu a proběhne prezenčně v Jinonicích.

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Metody výuky

Metodou výuky je prezenční přednáška. 

Poslední úprava: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška bude vycházet z povinné četby uvedené v moodlu předmětu.

Poslední úprava: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK