text size

Faculty of Science

UK » PřF

Contacts

Address: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, 128 43 Praha, Czech Republic
Email: dekan@natur.cuni.cz
Phone: +420 221 951 111 [i]

Registered office

Albertov 6, 128 00 Praha 2, Czech Republic

Management

dean: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
vice-dean pro studijní záležitosti: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
vice-dean pro biologickou sekci, Biocev: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
vice-dean pro vědu, výzkum, vědecké informace a akademické kvalifikace, přenos poznatků a technologií: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
vice-dean pro informační technologie, vnější a vnitřní vztahy: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
vice-dean pro chemickou sekci a ÚAMVT: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
vice-dean pro geografickou sekci a KTV: prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
vice-dean pro rozvoj fakulty, zahraniční agendu, operační programy, Botanickou zahradu, Mateřskou školku Rybička: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
vice-dean pro koncepci studia: doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
vice-dean pro geologickou sekci a Ústav pro životní prostředí: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
chief administrative officer: Ing. Karel Mozr, MBA

Organizational structure