velikost textu

Lékařská fakulta v Hradci Králové

UK » LFHK

Kontakty

Adresa: Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Email: dekanats@lfhk.cuni.cz [i]
Telefon: +420 495 816 243 [i], +420 495 816 111 [i]

Sídlo

Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

Vedení

děkan: prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a informatiku: doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
proděkan pro vědeckou činnost: prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
proděkan pro doktorské studijní programy a výuku bakalářských programů: prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
proděkanka pro výuku všeobecného lékařství: prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
proděkan pro specializační vzdělávání lékařů: doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
proděkan pro výuku v angličtině: prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
proděkanka pro koncepci a kvalitu výuky: doc. MUDr. Iva Sedláková, Ph.D.
proděkan pro výuku zubního lékařství: doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
tajemnice: Ing. Věra Tlapáková, MBA

Organizační struktura

Popis

Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1945, zpočátku jako fakultní pobočka pražské fakulty všeobecného lékařství, později se stala samostatnou fakultou Univerzity Karlovy.