velikost textu

prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

proděkanka pro výuku všeobecného lékařství
zástupkyně přednosty (Oční klinika Lékařské fakulty v Hradci Králové)
e-mail
langrovah@lfhk.cuni.cz
telefon
+420 495 833 961 (OČNÍ)